PARTNER PORTALU
  • BGK

ZIT, Lubelski Obszar Funkcjonalny: 16 gmin zatwierdziło 19 projektów do unijnego dofinansowania

  • AW    11 marca 2015 - 14:27

Węzły przesiadkowe, modernizacje przystanków, przebudowy dróg ale też projekty dotyczące ochrony środowiska i poprawy świadczenia usług przez administrację znalazły się na liście zintegrowanych projektów dla Lublina i okolic.
Rada Programowa ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) zatwierdziła podstawową listę 19 zintegrowanych projektów inwestycyjnych.

Ponad 34,4 mln zostanie przeznaczone na zintegrowane z koleją węzły przesiadkowe oraz park&ride w mieście Świdnik, mieście Lubartów, gminie Nałęczów oraz w gminach Lubartów, Konopnica i Niedrzwica Duża. Na zintegrowane z tamtejszą komunikacją węzły mogą liczyć też gminy: Wólka, Niemce, Jastków, Mełgiew, Piaski, Niemce.

Wśród największych projektów na liście podstawowej jest również rewitalizacja Śródmieścia Lublina za 50 mln zł oraz rewitalizacja obszarów na terenie 9 gmin LOF (33 mln zł).

Ponad 4,2 mln zł ma kosztować projekt e-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, którego celem jest informatyzacja procesów administracyjnych i poprawa poziomu świadczenia usług publicznych przez administrację poprzez wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz stworzenie nowych e-usług publicznych.

Pełną listę publikujemy w dziale Multimedia

Poza projektami ujętymi na liście podstawowej przyjęto również listę 11 projektów rezerwowych, wpisujących się w cele strategii ZIT, których realizacja możliwa będzie gdy wystąpią oszczędności środków przewidzianych na realizacje ZIT lub któryś z projektów listy podstawowej nie mógł być zrealizowany.

Ponadto w przekazanej 10 marca do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego strategii ZIT zostały uwzględnione projekty komplementarne przewidziane do realizacji przez Miasto Lublin z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia ale oddziałujące swoim zakresem na cały obszar LOF.

W zakres tych projektów wchodzą miedzy innym: budowa/przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej (miedzy innymi : ul. Muzyczna, Narutowicza, Nadbystrzycka, Głęboka, A. Grygowej, Choiny, Szeligowskiego); budowa nowych oraz uzupełnienie już istniejących trakcji trolejbusowych ( między innymi : ul. Szeligowskiego, Mełgiewska, Jana Pawła II, al. Kraśnicka); zakup taboru niskoemisyjnego czy wdrożenie nowych lub rozbudowa istniejących systemów telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej ( np.: tablice dynamicznej informacji przystankowej).

Kolejnym etapem wdrażania strategii ZIT LOF będzie zmiana formy obecnie funkcjonującego porozumienia pomiędzy gminami – na bardziej zinstytucjonalizowaną - jest to wymóg stawiany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Nowe porozumienie zostanie zawarte w oparciu o art. 74 ustawy o samorządzie gminnym i na jego mocy gminy partnerskie przekażą zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie założeń strategii ZIT Miastu Lublin. Powstały Związek ZIT LOF będzie nadal składał się z przedstawicieli - reprezentantów - wszystkich partnerskich gmin i nadal będzie miał decydujący głos w sprawach związanych z głównymi kierunkami rozwoju LOF.

Umowę w sprawie współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali 13 maja 2014 roku w Lublinie przedstawiciele władz 16 gmin należących do LOF: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.