PARTNER PORTALU
  • BGK

ZIT, Poznań, Kalisz, Ostrów Wielkopolski: Wielkopolska ma porozumienia dla aglomeracji

  • bad    16 marca 2015 - 18:38
ZIT, Poznań, Kalisz, Ostrów Wielkopolski: Wielkopolska ma porozumienia dla aglomeracji
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał dwa porozumienia w sprawie realizacji Strategii ZIT. Fot. www.umww.pl

Zarząd Województwa Wielkopolskiego planuje realizację ZIT na obszarze funkcjonalnym Miasta Poznania oraz obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego Kalisz – Ostrów Wielkopolski.
16 marca 2015 roku w Poznaniu Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisał dwa porozumienia w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Dzięki ZIT jednostki samorządu terytorialnego miast i gmin powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasta i samorządy znajdujące się w ich oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane z Funduszy Europejskich.

ZIT to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, dotyczące głównie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Pierwsze z porozumień zawarto pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Instytucją Pośredniczącą dla realizacji Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

Drugie z podpisanych porozumień zostało zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W projekty, które realizowane będą w formule ZIT wpisują się inwestycje różne tematycznie, ale są to przedsięwzięcia powiązane, zintegrowane i komplementarne. Najważniejsze kierunki interwencji zdiagnozowane w strategiach ZIT obejmują inwestycje w obszarze: transportu publicznego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, rewitalizacji, edukacji, kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, usług społecznych.

Ostateczny zakres interwencji zostanie określony w strategiach ZIT, które są na końcowym etapie uzgodnień między Instytucją Zarządzającą a stowarzyszeniami.

Zarząd Województwa planuje realizację ZIT na obszarze funkcjonalnym Miasta Poznania oraz obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego Kalisz – Ostrów Wielkopolski. Wybór jednego dodatkowego ośrodka (poza Poznaniem) dla realizacji formuły ZIT wiąże się z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, która uwzględniła obszar funkcjonalny Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim, jako jedyny z terenu Wielkopolski o znaczeniu regionalnym.

Oba stowarzyszenia będą wykonywać zadania związane z wyborem projektów do dofinansowania w formule ZIT i przedkładaniem Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ list projektów wyłonionych w konkursie oraz pozakonkursowych realizowanych w ramach strategii ZIT.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.