PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w programie infrastruktura i środowisko

  • ZWI    10 kwietnia 2013 - 11:07
Zmiany w programie infrastruktura i środowisko

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło przedstawił zalecenia dotyczące realizacji projektów w sektorze środowiska, transportu i energetyki.
Blisko 2000 projektów za 99 mld zł realizowanych jest w całej Polsce dzięki wsparciu z programu infrastruktura i środowisko. Poziom wykorzystania dostępnej puli środków przekroczył 84 proc. Zakończono niemal 800 projektów.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło przedstawił zalecenia dotyczące realizacji projektów w sektorze środowiska, transportu i energetyki.

Członkowie komitetu zatwierdzili nową wersję programu infrastruktura i środowisko (wersja 4.0). Zmiany dotyczą m.in. wskaźników wykonania rzeczowego, podniesienia stopy dofinansowania w VII priorytecie z 66,23 proc. do 80 proc oraz szeregu aktualizacji i uzupełnień.

Przyjęto również zmiany kryteriów wyboru projektów w następujących działaniach:

6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T,
6.2. Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski,
7.1 Transport kolejowy,
7.2 Rozwój transportu morskiego,
7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych,
8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Wprowadzone zmiany umożliwiają ocenę prac przygotowawczych dla inwestycji planowanych w kolejnym budżecie na lata 2014-2020. Obejmą one projekty drogowe, morskie, śródlądowe oraz dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Natomiast zmienione kryteria wyboru projektów w działaniu 7.1. Rozwój transportu kolejowego odnoszą się m.in. do systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych, poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach/rozjazdach kolejowych oraz zakupu lub modernizacji taboru wraz z wybudowaniem zaplecza technicznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.