PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w programie Kultura+

  • PAP    28 grudnia 2012 - 16:59
Zmiany w programie Kultura+

Rada Ministrów wprowadziła w czwartek zmiany w uchwale dotyczącej programu wieloletniego "Kultura +", zaproponowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Zmiany dotyczą głównie zasad finansowania programu.
ZAKTUALIZOWANA: Zmiana w uchwale dotyczy przesunięcia planowanych wydatków w latach 2012-2015. W związku z tym łączne nakłady na program "Kultura +" wyniosą 369,761 mln złotych; z czego 270 mln zł pokrywa budżet państwa, a 78,511 mln zł budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletni Program Rządowy Kultura + ma dwa priorytety. Pierwszy z nich to "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek", zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie. Dzięki niemu wspierane są remonty, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków bibliotek w małych gminach.

Czytaj też:  Rozdzielona kasa na cyfrowe projekty kulturalne

W czwartek Rada Ministrów wprowadziła znaczące zmiany dotyczące tego priorytetu.

"Ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie priorytetem Biblioteka. Infrastruktura bibliotek+ konieczna stała się zmiana wysokości wydatków w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu. Jak wskazywali beneficjenci, powodem zmniejszonego zainteresowania była bariera finansowa, polegająca na konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 60 proc. kosztu zadania. Taka kwota bardzo często przekraczała możliwości budżetów gmin oraz wnioskodawców" - czytamy w komunikacie przesłanym przez Centrum Informacyjne Rządu.

Nowe zapisy w uchwale wprowadzają głównie zmianę w finansowaniu programu "Kultura+". "75 proc. kosztów będzie pokrywał budżet państwa, resztę, czyli 25 proc., będzie stanowił wkład własny projektodawcy. Podniesiony zostanie limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1,875 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie.

W nowej uchwale zaproponowano również wprowadzenie 36-miesięcznego limitu czasowego na wykonanie zadania.

"Pozwoli to wydatkować środki własne beneficjentów w okresie czterech lat budżetowych. Rozszerzony będzie ponadto krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne, dla których założycielem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (obecnie gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców). Zmiany te mają zapewnić większe zainteresowanie samorządów i spowodować wzrost liczby realizowanych projektów" - podało CIR.

W czwartkowej uchwale zaproponowano także przesunięcie wydatków na priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" z roku 2012 na lata następne. Łączna wysokość tych środków to 41,251 tys. zł.

Drugim priorytetem programu "Kultura+" jest "Digitalizacja", która ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, przez digitalizację zbiorów i rozbudowę pracowni digitalizacyjnych. Priorytet ten zarządzany jest przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

W czwartek zapisano zmianę finansową dla tego priorytetu, zmieniając proporcje między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. "Powodem jest - jak podaje komunikat CIR - większe niż oczekiwano zainteresowanie jego realizacją. Zgodnie z nowym zapisem, do 60 proc. wzrośnie udział wydatków bieżących w budżecie priorytetu na 2013 rok, a w latach 2014 i 2015 wyniesie on do 70 proc.".Drugim priorytetem programu "Kultura+" jest "Digitalizacja", która ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, przez digitalizację zbiorów i rozbudowę pracowni digitalizacyjnych. Priorytet ten zarządzany jest przez Narodowy Instytut Audiowizualny.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.