PARTNER PORTALU
  • BGK

Znamy wyniki konsultacji POIiŚ

  • bd    14 listopada 2013 - 13:41
Znamy wyniki konsultacji POIiŚ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w sierpniu i wrześniu br. przeprowadziło konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Celem konsultacji było wywołanie debaty na temat strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, którego ważnym elementem jest w ostatnich latach finansowe wsparcie UE. W tym przypadku chodziło o fundusze europejskie w latach 2014-2020, określone w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zdecydowano o kilku formach konsultacji. W grupie roboczej oprócz strony rządowej uczestniczyli przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, instytucji naukowych i eksperckich. Każdy zainteresowany mógł zgłaszać uwagi online.

Uwagi najczęściej dotyczyły rozszerzenia, uszczegółowienia bądź ograniczenia przewidzianych do realizacji obszarów wsparcia, rozszerzenia katalogu potencjalnych beneficjentów oraz wskaźników rzeczowych, zwiększenia wielkości środków UE przewidzianych na realizację niektórych zadań priorytetowych, wskazania konkretnej i ostatecznej formy wsparcia, uszczegółowienia określonych zapisów lub doprecyzowania bądź korekty omyłek.

Ministerstwo przedstawiło podstawowe założenia krajowego programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu oraz bezpieczeństwa energetycznego.

W przyszłym POIiŚ przewidziano wsparcie dla strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Ostateczny projekt Programu przed przekazaniem do Komisji Europejskiej, wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Szczegółowe dane poniżej (w multimediach).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • Polisz, 2013-11-14 18:01:09

    Wyniki Konsultacji POLiŚ- poczytaj i się uzdrowisz.