PARTNER PORTALU
  • BGK

1,2 mln zł dzięki energii z wolnego rynku

  • wnp.pl (Dariusz Ciepiela)    28 czerwca 2010 - 09:21
1,2 mln zł dzięki energii z wolnego rynku

Samorząd Częstochowy jest jednym z nielicznych, który kupuje energię elektryczną wykorzystując zasadę TPA. Tylko w roku 2010 dzięki kupowaniu energii na wolnym rynku Częstochowa zaoszczędzi ok. 1,2 mln zł.
Pierwszy przetarg na zakup energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta odbył się w roku 2008 i od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. energia kupowana była od nowego sprzedawcy. Następnie odbył się przetarg na zakup energii dla 9 placówek podległych Urzędowi Miasta - muzeum i 8 dużych szkół.

Tam energia w oparciu o zasadę TPA kupowana była od kwietnia do 31 grudnia 2009 r. Od 1 lipca do 31 grudnia 2009 Miejski Zarząd Dróg kupował energię na potrzeby oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz swojej siedziby.

Łącznie, w tych trzech przetargach kupowanych było 10,5 GWh energii elektrycznej, w ich wyniku zaoszczędzono łącznie ok. 300 tys. zł. - zapewnia Bożena Herbuś, Inżynier Miejski w Częstochowie.

Te wszystkie postępowania przetargowe wygrała spółka PKP Energetyka.

Zdobyte doświadczenia podczas przeprowadzenia wskazanych wyżej postępowań przetargowych w zakresie najbardziej korzystnego okresu oraz warunków zakupu energii elektrycznej pozwoliły na zorganizowanie "grupy zakupowej", dla której z sukcesem przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe.

2 listopada 2009 r. został rozstrzygnięty kolejny przetarg zorganizowany przez Urząd Miasta Częstochowy na zakup energii elektrycznej dla 8 wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy, 36 placówek miejskich Gminy Miasta Częstochowy oraz Miejskiego Zarządu Dróg na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

Zakres zamówienia obejmował zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. na potrzeby 733 punktów odbioru energii, szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie zamówienia wynosi 20,4 GWh. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 8 672 kW.

W postępowaniu przetargowym oferty złożyły: Energa-Obrót, PKP Energetyka oraz Enion Energia. W postępowaniu wybrano ofertę firmy Enion Energia.

Wyliczone oszczędności z tytułu zmiany sprzedawcy w porównaniu do rozliczenia przed zmianą sprzedawcy (tj. według aktualnych cen jednostkowych energii stosowanych przez lokalnego sprzedawcę energii, obowiązujących od 1.01.2009 r.) wyniosą w 2010 roku łącznie ok. 1 266 tys. zł brutto.

Analizami rynku energii elektrycznej i cen zajmuje się Biuro Inżyniera Miejskiego.

Z okolic Częstochowy już kilka niewielkich gmin Mykanów i Olsztyn zmieniło sprzedawcę energii. To wciąż jednak wyjątki a nie reguła.

Jak podkreśla Bożena Herbuś, ogłoszenie przetargu na zakup energii wymaga wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku energii oraz danych dotyczących między innymi zużycia energii, funkcjonujących taryf, w okresach rocznych dla instytucji, które zamierzają zmienić spółkę obrotu energią.

Przygotowanie wysokiej jakości dokumentów przetargowych na zakup energii oraz procedura zmiany sprzedawcy to dla samorządów duże wyzwanie, ale przede wszystkim ogromna szansa na ograniczenie wydatkowania środków publicznych oraz na czynny wkład w kształtowanie wolnego rynku energii.

- Biorąc pod uwagę obowiązujące prawo oraz faktyczne korzyści wynikające z zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku obserwuje się coraz większą aktywność samorządów w obszarze korzystania z uprawnień do zmiany spółki obrotu energią elektryczną - mówi Bożena Herbuś.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.