11 dotacja na kanalizację w Miękini

W Miękini została podpisana 11 już umowa na unijną dotację. Kwota wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na realizację projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” to 12 milionów złotych.

Jak przypomina WFOŚIGW we Wrocławiu, wartość wszystkich inwestycji w Miękini jest szacowana na 17 milionów złotych. Za środki z POIiŚ i funduszu zostanie zbudowane 18 kilometrów kanalizacji i 9 przepompowni ścieków.

Do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ponad 3 tysiące osób. Ścieki będą odprowadzane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek.

Na Dolnym Śląsku jest realizowanych i przygotowywanych łącznie 11 projektów z POIiŚ obsługiwanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W budowie jest 450 kilometrów kanalizacji i wodociągów. Wybudowano 2 nowe oczyszczalnie ścieków w: Ziębicach i Sulikowie. Zmodernizowano 5 oczyszczalni w: Strzegomiu, Środzie Śląskiej, Nowogrodźcu, Strzelinie i Oławie.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE