PARTNER PORTALU
  • BGK

40 tys. mieszkańców dostało kanalizację za 146,5 mln euro

  • Patrycja Batóg    26 lipca 2010 - 10:26

W Rybniku uroczyście zakończono projekt "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" realizowany w latach 2001-2010. Jego wartość to ponad 146,5 mln euro. Do nowo wybudowanej kanalizacji zostanie podłączonych blisko 40 tys. mieszkańców.
Łącznie projekt obejmował swoim zasięgiem 17 dzielnic Rybnika oraz dwie sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice. Zakres prac realizowanych w ramach przedsięwzięcia obejmował budowę 546 km kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz 68 przepompowni ścieków.

Głównym zamierzeniem projektu była poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rybnika w gminach Gaszowice i Jejkowice oraz uporządkowanie systemu transportu ścieków w dzielnicach miasta posiadających sieć kanalizacyjną i zmniejszenia ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Zlikwidowano także stare lokalne oczyszczalnie ścieków (z wyjątkiem oczyszczalni w Boguszowicach).

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć m.in.: redukcję ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, a w efekcie poprawę jakości wód w rzekach i Zbiorniku Rybnickim, uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin poprzez odprowadzenie ścieków do systemu odbioru i oczyszczania przy jednoczesnym ograniczeniu ilości wód deszczowych i infiltracyjnych dopływających do oczyszczalni oraz spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Wartość projektu, po rozliczeniu większości kontraktów, wynosi ponad 146,5 mln euro (pierwotnie zakładano ok. 127 mln euro). Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to ponad 71 mln euro. Do nowo wybudowanej kanalizacji zostanie podłączonych blisko 40 tys. mieszkańców.

Rybnik uczestniczy również w pilotażowym programie realizowanym przy wsparciu UE, autorstwa European Water Partnership (EWP, Belgia) oraz Głównego Instytutu Górnictwa (GIG, Polska) oferującego możliwość pozyskania zintegrowanego rozwiązania w dziedzinie zrównoważonej gospodarki wodnej w obszarach miejskich. Przez zrównoważoną gospodarkę rozumie się: zarządzanie dostawą wody pitnej, odprowadzaniem ścieków i procesem ich oczyszczania, ciekami wodnymi, odprowadzaniem wód opadowych, dorzeczami rzek i systemem spływu rzek do mórz.

Celem projektu jest ocena, przygotowanie oraz wdrożenie w obszarach miejskich pilotażowych badań w zakresie określenia zasad, kryteriów i standardów jakim powinny odpowiadać miasta w Europie pod względem zarządzania gospodarką wodną z uwzględnieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W programie, obok Rybnika, uczestniczą również Bremen (Niemcy), Utrecht (Holandia), Leuwaarden (Belgia), Civat i Vinoros (Hiszpania), oraz Arad (Rumunia).

Powyższe miasta wypracują standardy zarządzania wszystkimi aspektami gospodarki wodnej, które to w II etapie realizacji projektu zostaną rozpowszechnione w kolejnych miastach i państwach członkowskich UE jako obowiązujący model.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.