88 mln na kanalizację

  • wnp.pl (PB)
  • 17-08-2010
  • drukuj
Busko-Zdrój otrzymało z Ministerstwa Środowiska potwierdzenie przyznania dofinansowania na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój".
Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 129 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 88 mln zł.

Realizacja inwestycji będzie trwać do 2013 roku. W ciągu 3 lat wybudowana zostanie kanalizacja w siedmiu sołectwach gminy Busko-Zdrój: w Łagiewnikach, Chotelku, Mikułowicach, Nowym Folwarku, Zbrodzicach, Broninie i Wełczu. Przedsięwzięcie zakłada również rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o blisko 70 km i wodociągowej o 3 km.

Przebudowana będzie także oczyszczalnia ścieków komunalnych w Siesławicach, kanalizacja sanitarna na terenie miasta oraz system dystrybucji wody wodociągowej z ujęcia w Szczaworyżu. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE