PARTNER PORTALU
  • BGK

90 tys. zł na modernizację ogrzewania budynków w Ełku

  • AT    4 lutego 2013 - 12:42
90 tys. zł na modernizację ogrzewania budynków w Ełku

90 tys. zł - to suma środków w budżecie miasta przeznaczona w tym roku na dotacje na modernizację systemów grzewczych lokali i budynków położonych na terenie miasta.
Na wniosek prezydenta miasta radni zwiększyli aż o 70 tys. zł pulę środków, z których będą mogli korzystać mieszkańcy oraz inne podmioty gospodarcze z Ełku.

Dotacja wynosi od 1000 do 3000 zł brutto, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem nowego źródła ciepła lub na częściowe pokrycie kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej lub spółdzielczej sieci cieplnej.

O dotację mogą występować: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które na terenie nieruchomości położonej w mieście (do której posiadają tytuł prawny), zrealizowały zadania inwestycyjne polegające na likwidacji starego źródła ciepła (węglowego) i w zamian włączyły do eksploatacji nowe źródło ciepła (wymienione w regulaminie) lub podłączyły nieruchomość do miejskiej lub spółdzielczej sieci cieplnej.

Wnioski przyjmowane są do 31 października każdego roku, a rozpatrywane po zakończeniu danego kwartału (np. wnioski złożone w okresie styczeń - marzec rozpatrywane będą w kwietniu).

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w budżecie, pozytywnie rozpatrzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

Kryteriami wyboru inwestycji są:

- likwidacja starego źródła ciepła i instalacja nowego,

- niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji na inwestycję związana z modernizacją systemu grzewczego budynku mieszkalnego ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć niskowydajny, nieekologiczny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe (np. węgiel, koks), bądź piec kaflowy.

Pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć:

- kocioł na paliwo stałe typu biopaliwo (drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu),

- kocioł olejowy lub gazowy,

- kocioł elektryczny,

- pompę ciepła - urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii,

- podłączenie nieruchomości do miejskiej lub spółdzielczej sieci cieplnej,

- kocioł na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym (mechanicznym) spełniający wymogi Klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2002 (Kotły grzewcze - Część 5) oraz spełniający wymogi na „znak bezpieczeństwa ekologicznego" Klasa"A", nie posiadający rusztu nad paleniskiem retortowym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.