92,3 mln zł z Unii na budowę kanalizacji

W Wodzisławiu Śląskim wybudowane zostanie prawie 130 km sieci kanalizacyjnej, do której będzie mogło włączyć się ponad 12 tys. osób.
92,3 mln zł z Unii na budowę kanalizacji
Prace budowlane intensywnie prowadzone są w Wodzisławiu Śląskim (zabierz głos/oceń prezydenta) w dzielnicach: Nowe i Stare Miasto, Radlin II, Jedłownik i Karkoszka, w Gorzyczkach, Radlinie (Reden i Wypandów) oraz w części Marklowic.

Realizację przedsięwzięcia zakończono już w części Radlina – Biertułtowach i Obszarach, części Marklowic oraz w Czyżowicach. W związku z tym w gminach tych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło działania związane z podłączaniem mieszkańców do nowo wybudowanej sieci.

Wysłano ponad 500 pism informujących o możliwości przyłączenia się do kanalizacji, a na początku kwietnia podpisano pierwsze umowy z zainteresowanymi na odprowadzanie ścieków.

Do końca marca wybudowano łącznie 51,7 km kanalizacji, co stanowi około 45 proc. całości robót przewidzianych w ramach inwestycji.

Wartość projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” opiewa na kwotę 174,1 mln zł. Na inwestycję Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim Spółka otrzymało wsparcie unijne w wysokości 92,3 mln zł.

Na pozostałą część środków stanowiących wkład własny beneficjenta składają się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zabierz głos/oceń prezydenta), kredyt komercyjny udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz dopłaty do odsetek kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wodzisław Śląski. Dzięki jego realizacji wybudowane zostanie prawie 130 km sieci kanalizacyjnej, do której będzie mogło włączyć się ponad 12 tys. osób.
Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE