PARTNER PORTALU
 • BGK

Batalia o bezprzetargowy odbiór odpadów

 • GK    17 września 2012 - 10:52
Batalia o bezprzetargowy odbiór odpadów

Gmina może udzielić zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bezpośrednio spółce z udziałem gminy – proponuje SLD w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przygotowany przez posłów SLD projekt przewiduje m.in., że wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, o ile na terenie gminy nie funkcjonuje spółka z udziałem gminy powołana do tych celów lub gmina nie udzieliła jej zamówienia.

Czytaj też: Przetargi na odbiór odpadów do trybunału

Jak tłumaczą autorzy dokumentu, celem nowelizacji jest usunięcie ewidentnej sprzeczności w ustawie oraz wyeliminowanie nieuzasadnionej bariery, uniemożliwiającej zlecenie spółkom z udziałem gminy w drodze bezprzetargowej realizacji zadania własnego gminy, jakim jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Czytaj też: Zamówienia „in-house” w gospodarce odpadami

Posłowie w uzasadnieniu przypominają, że art. 3 ust. 2 ustawy mówi: „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.”

Równocześnie art. 6e wprowadza zakaz udzielania zleceń na odbiór odpadów komunalnych spółkom z udziałem gminy inaczej niż w drodze przetargu.

Według autorów, przepis art. 6e jest również sprzeczny z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

<!-- pagebreak //-->

– Założenie, aby gmina utworzyła spółkę, wyposażyła w majątek dający prawo do wykonywania działalności regulowanej, jaką jest odbiór odpadów, a następnie by spółka ta przystąpiła do przetargu nie uzyskując zamówienia, jest irracjonalne – argumentują posłowie.

Dodają, że tak skonstruowane przepisy w praktyce eliminują istniejące w gminach przedsiębiorstwa komunalne, otwierając rynek wielkim korporacjom zewnętrznym.

– Z uwagi na skalę bezrobocia utrzymanie kilku czy kilkunastu etatów w gminie nie może pozostawać bez znaczenia. Wreszcie nie wytrzymuje próby czasu twierdzenie jakoby obowiązek uzyskania zamówienia przez spółkę komunalną jedynie w drodze przetargu wynika z prawa europejskiego – czytamy w uzasadnieniu.

Posłowie powołują się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 11 maja 2006 r., który w swojej konkluzji stanowi, że gmina może udzielić zamówienia w sposób bezpośredni kontrolowanemu przez nią przedsiębiorstwu jeżeli jego działalność wykonywana jest głównie na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego.

W takiej sytuacji projektodawcy zaproponowali stosowne zmiany w art. 6d, 6f i 6g oraz skreślenie art. 6e.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (6)

 • ANTYKORUPTA, 2012-09-19 08:15:13

  Referendum powinno zawierać pytanie: Czy jesteś za działalnoscią gospodarczą gmin, czyli pomnazaniem korupcji i nepotyzmu w Polsce!
 • Prawda wychodzi na jaw, 2012-09-19 07:22:49

  Ciekawe będzie głosowanie nad projektem &#8211; pytania powinny w istocie tak wyglądać: - Kto z Państwa Posłów jest za przyjęciem projektu poprawki umożliwiającej (podobnie jak w krajach Unii Europejskiej) obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez spółki gminne i zakłady ...budżetowe? - Kto z Państwa Posłów jest za odrzuceniem projektu tej poprawki &#8211; czyli za likwidacją przedsiębiorstw gminnych i za tym aby nasze opłaty za odpady pomnażały zyski prywatnych przedsiębiorstw? Trzeciej opcji nie ma w tym głosowaniu...  rozwiń
 • Obywatel, 2012-09-18 08:54:31

  Tej wielkosci przetargi są pod kontrolą nie tylko urzędów, ale i konkurencji. Bardzo trudno zrobic przekret na zamówieniach publicznych. Przeciwnie - gdy damy swobode w wyborze firm, to zaraz samorządowcy sie wzbogacą na lapowach, lub bedą ustwaiać woich pociotków w firmach komunalnych. Walka samo...rzadów o bezprzetargoy odbiór smieci nie ma nic wspolnego z dbaniem o dobro obywateli. To tylko walka o swoje wpływy i swoją prywatną kasą  rozwiń