Batalia o bezprzetargowy odbiór odpadów

Gmina może udzielić zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bezpośrednio spółce z udziałem gminy – proponuje SLD w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Batalia o bezprzetargowy odbiór odpadów

Przygotowany przez posłów SLD projekt przewiduje m.in., że wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, o ile na terenie gminy nie funkcjonuje spółka z udziałem gminy powołana do tych celów lub gmina nie udzieliła jej zamówienia.

Czytaj też: Przetargi na odbiór odpadów do trybunału

Jak tłumaczą autorzy dokumentu, celem nowelizacji jest usunięcie ewidentnej sprzeczności w ustawie oraz wyeliminowanie nieuzasadnionej bariery, uniemożliwiającej zlecenie spółkom z udziałem gminy w drodze bezprzetargowej realizacji zadania własnego gminy, jakim jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Czytaj też: Zamówienia „in-house” w gospodarce odpadami

Posłowie w uzasadnieniu przypominają, że art. 3 ust. 2 ustawy mówi: „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.”

Równocześnie art. 6e wprowadza zakaz udzielania zleceń na odbiór odpadów komunalnych spółkom z udziałem gminy inaczej niż w drodze przetargu.

Według autorów, przepis art. 6e jest również sprzeczny z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 


KOMENTARZE (6)ZOBACZ WSZYSTKIE

Referendum powinno zawierać pytanie: Czy jesteś za działalnoscią gospodarczą gmin, czyli pomnazaniem korupcji i nepotyzmu w Polsce!

ANTYKORUPTA, 2012-09-19 08:15:13 odpowiedz

Ciekawe będzie głosowanie nad projektem – pytania powinny w istocie tak wyglądać: - Kto z Państwa Posłów jest za przyjęciem projektu poprawki umożliwiającej (podobnie jak w krajach Unii Europejskiej) obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez spółki gminne i zakłady ...budżetowe? - Kto z Państwa Posłów jest za odrzuceniem projektu tej poprawki – czyli za likwidacją przedsiębiorstw gminnych i za tym aby nasze opłaty za odpady pomnażały zyski prywatnych przedsiębiorstw? Trzeciej opcji nie ma w tym głosowaniu... rozwiń

Prawda wychodzi na jaw, 2012-09-19 07:22:49 odpowiedz

Tej wielkosci przetargi są pod kontrolą nie tylko urzędów, ale i konkurencji. Bardzo trudno zrobic przekret na zamówieniach publicznych. Przeciwnie - gdy damy swobode w wyborze firm, to zaraz samorządowcy sie wzbogacą na lapowach, lub bedą ustwaiać woich pociotków w firmach komunalnych. Walka samo...rzadów o bezprzetargoy odbiór smieci nie ma nic wspolnego z dbaniem o dobro obywateli. To tylko walka o swoje wpływy i swoją prywatną kasą rozwiń

Obywatel, 2012-09-18 08:54:31 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE