PARTNER PORTALU
  • BGK

Bezprawne praktyki spółdzielni mieszkaniowych

  • PAP    1 sierpnia 2012 - 12:03
Bezprawne praktyki spółdzielni mieszkaniowych

Utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do sieci telekomunikacyjnej czy stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach zawieranych z konsumentami – to najczęstsze bezprawne praktyki spółdzielni mieszkaniowych.
Przypominają o nich najnowsze decyzje prezes UOKiK. Prezes UOKiK nie zawsze może podejmować działania wobec spółdzielni mieszkaniowych. Ponieważ jej członkowie co do zasady nie są konsumentami i podlegają przepisom prawa spółdzielczego, dlatego

Urząd nie jest uprawniony m.in. do interwencji w przypadku sporów pomiędzy nimi a organami spółdzielni. Jednak w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów spółdzielnia jest przedsiębiorcą, ponieważ może zajmować się m.in. budową mieszkań, świadczyć usługi telekomunikacyjne, zarządzać swoimi budynkami.

Z tego względu prezes urzędu ma prawo kontrolować umowy lub regulaminy oferowane mieszkańcom pod kątem naruszania zbiorowych interesów konsumentów, a także przeciwdziałać nadużywaniu przez spółdzielnie pozycji dominującej, chroniąc zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów.

Obecnie prezes urzędu prowadzi 9 postępowań wyjaśniających dotyczących spółdzielni. Trzy inne niedawno się zakończyły stwierdzeniem naruszenia prawa. Prezes UOKiK stwierdziła, że pozycji dominującej nadużyły Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Chrobrego w Łodzi (kara 6 040 zł), Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Konstantynowie Łódzkim (kara 16 066 zł).

Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (kara 67 108 zł). Wszystkim przedsiębiorcom nakazano zmianę kwestionowanych działań.

Postępowanie przeciwko SM w Łodzi zostało wszczęte we wrześniu 2011 roku, a wobec konstantynowskiej SM w lutym 2012 roku. W obu przypadkach podstawą do podjęcia działań były zawiadomienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którym odmówiono zgody na rozpoczęcie świadczenia usług odbioru telewizji kablowej i dostawy Internetu.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.