PARTNER PORTALU
  • BGK

BGK sfinansuje budowę oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu Śląskim

  • wnp.pl    24 marca 2010 - 14:26

Bank Gospodarstwa Krajowego wygrał przetarg na kredyt dla wodzisławskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Kredyt z dopłatami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 42,1 mln zł sfinansuje roboty budowlane i związane z nimi kontrakty usługowe.
Całkowity koszt projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II” wyniesie blisko 200 mln zł. Oprócz kredytu z BGK finansowanie zapewni dotacja z Unii Europejskiej, pożyczka z NFOŚiGW oraz środki własne.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin położonych w obrębie aglomeracji Wodzisławia Śląskiego. Poprzez rozbudowę istniejącej sieci na obszarach, które dotychczas nie były wyposażone w infrastrukturę sieciową kanalizacyjną, stopień skanalizowania aglomeracji wzrośnie w roku 2015 r. do ponad 90%. Rozwój sieci zbiorowego odprowadzenia ścieków pozwoli wyeliminować nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, co przyczyni się do poprawy jakości wód podziemnych.

Oprócz efektów związanych z ochroną środowiska realizacja projektu podniesie atrakcyjność inwestycyjną w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego w gminach objętych projektem, wpłynie też na zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej oraz konkurencyjność regionu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.