PARTNER PORTALU
  • BGK

Budowa i modernizacja ok. 27 km sieci ciepłowniczej m.in. w Gdyni

  • PAP/JS    17 lutego 2018 - 15:58
Budowa i modernizacja ok. 27 km sieci ciepłowniczej m.in. w Gdyni
Całkowity koszt projektu wynosi 18,4 mln zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 9,4 mln zł (fot. pixabay.com)

Około 27 km sieci ciepłowniczej zostanie zbudowane lub zmodernizowane do 2021 roku w Gdyni, Wejherowie, Rumi i Redzie. OPEC w Gdyni realizuje sześć projektów o łącznej wartości prawie 96 mln zł, z czego prawie 40 mln zł pochodzi z UE.
  • Trzy z pięciu projektów dotyczą rozbudowy sieci na terenie zachodnich i południowych dzielnic Gdyni oraz Rumi.
  • Ma powstać prawie 10 km nowej sieci ciepłowniczej.
  • Kolejne 9 km sieci ma zostać zbudowane lub zmodernizowane w ramach pozostałych dwóch projektów dotyczących modernizacji sieci ciepłowniczych i likwidacji niskiej emisji w Gdyni.

Celem projektów realizowanych przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (OPEC) w Gdyni jest rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, poprawa efektywności energetycznej obsługiwanego systemu, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym emisji CO2, pyłów i gazów cieplarnianych.

Dyrektor rozwoju OPEC, Piotr Surma powiedział, że dzięki realizowanym projektom poprawi się też bezpieczeństwo systemu, czyli pewność dostaw ciepła dla odbiorców. Wyjaśnił, że do modernizacji są typowane odcinki sieci eksploatowane od wielu lat i wymagające nie tylko np. docieplenia, wymiany izolacji ale też naprawy. "Wykonujemy wszelkie prace związane z elementami nośnymi (np. podpory) rurociągu oraz prace konserwacyjne stalowych rurociągów" - wyjaśnił.

OPEC poinformował, że do końca 2020 r. zakończy się termomodernizacja wybranych odcinków sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni, Rumi i Wejherowa o łącznej długości blisko 8 km, na których występują wysokie straty ciepła na przesyle. Planowana jest wymiana ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną na ciepłociągi wykonane w technologii rur preizolowanych na odcinkach o łącznej długości około 7,2 km. Prace obejmują w Gdyni dzielnice: Leszczynki, Chylonia, Pustki Cisowskie, Demptowo, Witomino, Grabówek, Śródmieście), w Wejherowie osiedla: Staszica, Kalwaryjskie i Harcerskie a w Rumi okolice ul Dąbrowskiego.

"Zasadniczym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC przez ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia" - tłumaczy dyrektor rozwoju OPEC, Piotr Surma. Za pośrednictwem tych sieci przysyła się około 88 proc. ciepła dystrybuowanego do odbiorców.

Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych (1 568 tony równoważnika CO2/rok) oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (11 601 GJ/rok). Ponadto przewiduje się spadek emisji pyłów: 0,57 Mg/rok. Termomodernizacja sieci ciepłowniczych realizowana jest już od czerwca ubiegłego roku i ma się zakończyć do grudnia 2020 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 18,4 mln zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 9,4 mln zł. W ubiegły czwartek przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) i spółki OPEC w Gdyni podpisali umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia.

Natomiast do grudnia 2021 r. ma się zakończyć realizacja pięciu projektów modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Gdyni, Wejherowie, Rumi i Redzie o łącznej wartości 77,4 mln zł. Umowy w sprawie dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych w wysokości prawie 30 mln zł przedstawiciele NFOŚiGW i gdyńskiego OPEC podpisali pod koniec października 2017 roku.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.