PARTNER PORTALU
  • BGK

By nie musieli wyprowadzać się z centrum Krakowa

  • AW    1 marca 2012 - 16:13
By nie musieli wyprowadzać się z centrum Krakowa

Urząd Miasta Krakowa zaprasza osoby, które już utraciły (i utracą) do 30 kwietnia 2012 r. tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek upływu trzyletniego wypowiedzenia umowy najmu do udziału w Programie Pomocy Lokatorom.
Oferta jest najbardziej atrakcyjna dla osób mieszkających dotychczas w centrum miasta, które nie chcą się przeprowadzać w dalsze rejony Krakowa, z uwagi na wieloletnie przywiązanie się do miejsca zamieszkania - informuje biuro prasowe krakowskiego magistratu.

Lokale mieszkalne zostaną wynajęte osobom, które zaoferują najwyższą stawkę czynszu oraz spełnią pozostałe wymogi konkursu.

Do V edycji Programu Pomocy Lokatorom mogą przystąpić osoby, które:

- utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wypowiedzenie trzyletnie),
- są objęte tzw. przydziałami w formie decyzji administracyjnych,
- nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomościpozwalającego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie,
- osiągnęły średni miesięczny dochód, nie wyższy niż: gospodarstwo jednoosobowe - 2.797,13 zł (350% najniższej emerytury), gospodarstwo dwuosobowe - 2.397,54 zł (300% najniższej emerytury),gospodarstwo wieloosobowe - 1.997,95 zł (250% najniższej emerytury).

Lokale są wynajmowane na czas nieoznaczony, przeznaczone do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przyszłego najemcy, z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczeń z tytułu poniesionych nakładów.

Lokale są oferowane na zasadach czynszu wolnego, ustalonego w trybie konkursu ofert (wygrywa najwyższa oferta), gdzie stawką minimalną będzie najwyższy czynsz komunalny (tj. 7,87 zł/m2).

Druki ofert są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a - Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub pod adresem www.bip.krakow.pl.

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził dotychczas IV edycje konkursu ofert pod nazwą „Program Pomocy Lokatorom". W poprzednich edycjach zaoferowano 130 lokali, w sumie wynajęto 48 lokali.

Łączna kwota przychodu z czynszu z wynajętych lokali oraz braku poniesienia przez Miasto kosztów remontu wynajętych w ten sposób lokali, w IV przeprowadzonych dotychczas edycjach wyniosła 1 077.087,73 zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.