PARTNER PORTALU
  • BGK

Bydgoszcz, Toruń. Ponad 1 mld na rozwój transportu zbiorowego, a szybciej dojedziemy autem

  • KDS    11 kwietnia 2018 - 16:40
Bydgoszcz, Toruń. Ponad 1 mld na rozwój transportu zbiorowego, a szybciej dojedziemy autem
W 2016 roku z transportu miejskiego w Toruniu skorzystało 5,6 mln pasażerów (fot.Twitter/Toruń)

Inwestycja w transport opłaca się - takie wnioski można wyciągnąć po analizie najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy sprawdzili, jakie efekty przyniosła rozbudowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Do ideału nadal wiele brakuje.
  • Inwestycje, jakie w ostatnich latach przeprowadzono na linii kolejowej doprowadziły do skrócenia o jedną trzecią czasu przejazdu pociągiem między Bydgoszczą a Toruniem. To mocno wpłynęło na poprawę skomunikowania największych miast województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Nie udało się na razie wprowadzić wspólnej taryfy biletowej, cyklicznego ruchu pociągów między Bydgoszczą a Toruniem, ani jednolitych rozwiązań technicznych na peronach kolejowych.
  • Bez względu na to, region już zyskał. Jego atrakcyjność poszła mocno w górę. 

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy działania inwestycyjne podejmowane przez podmioty odpowiedzialne za system publicznego transportu zbiorowego w B-TOM rzeczywiście przyczyniły się do jego zintegrowania oraz poprawy atrakcyjności w stosunku do transportu indywidualnego.

Region bardziej atrakcyjny 

Jak przypomina NIK, zintegrowanie publicznego transportu zbiorowego w B-TOM było jednym z celów porozumienia partnerskiego, które zawarły w 2008 r. władze samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszczy i Torunia, powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz gmin funkcjonujących na ich terenie. To pozwoliło na realizowanie w latach 2011-2016 inwestycji o wartości ponad 1 mld zł. Kupiono nowy tabor kolejowy i tramwajowy, przebudowano linie tramwajowe oraz wybudowano nowe, powstały nowe węzły przesiadkowe, przeprowadzono rewitalizację linii kolejowej na trasie Toruń - Bydgoszcz.

Dzięki tym inwestycjom zwiększyła się dostępność i atrakcyjność transportu zbiorowego. Choć, jak pokazują wyniki kontroli NIK, i tak średni czas przejazdu komunikacją zbiorową między centrum Bydgoszczy a centrum Torunia jest dłuższy w porównaniu do komunikacji indywidualnej: średni czas przejazdu samochodem między centrami obu miast wynosi 59 min., a komunikacją publiczną 1 godz. 19 min.

Poprawiło się jednak kolejowe skomunikowanie Bydgoszczy i Torunia. Średni czas przejazdu pociągiem między stacjami Bydgoszcz Główna - Toruń Główny skrócił się o ok. jedną trzecią (w latach 2010-2011 - 65 min, a w latach 2016-2017 - 45 min.). Ponadto porównując koszty przejazdu między tymi miastami, mniej zapłacimy za przejazdy komunikacją publiczną.

Udało się osiągnąć zakładaną liczbę pasażerów korzystających w 2016 r. z komunikacji kolejowej wykonywanej nowymi pociągami, tj. 1 ,1 mln osób osiągnięto też zakładaną dodatkową liczbę pasażerów obsłużonych w 2016 r. przez usprawniony transport miejski w Toruniu, tj. 5,6 mln osób;
oszczędność kosztów eksploatacyjnych pojazdów komunikacji miejskiej w Toruniu w 2016 r. wyniosła ponad 6,7 mln zł (101 proc. wartości zakładanej). 

Problemy i niedociągnięcia 

Inwestycje pociągnęły ze sobą szereg problemów i niedociągnięć. Jak wskazuje NIK, w nowo zakupionych pociągach wykryto problemy z windami dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na trzech stacjach kolejowych (dwóch w Bydgoszczy i jednej w Toruniu) samodzielny wjazd na platformę windy przez osobę poruszającą się na aktywnym wózku inwalidzkim był niemożliwy. 

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.