PARTNER PORTALU
  • BGK

Bydgoszcz wygrała spór o miejski RIPOK

  • pt    13 lipca 2015 - 13:28
Bydgoszcz wygrała spór o miejski RIPOK
Bydgoska instalacja może działań jako RIPOK, uznał NSA

Koniec dyskusji na temat statusu bydgoskiej instalacji zarządzanej przez ProNaturę - jest ona pełnoprawnym RIPOK-iem. Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny dla miejskiej spółki wyrok.
Wyrokiem z 7 lipca Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystne dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, a następnie oddalił skargę spółki Remondis Bydgoszcz, w której starała się ona podważać nadanie instalacji miejskiej spółki statusu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK).

Był to już czwarty wyrok, który zapadł w tym postępowaniu, tym razem ostateczny.

- Wyrok NSA jest prawomocny i niezaskarżalny, kończy tym samym dyskusję nt. statusu instalacji zarządzanych przez spółkę ProNatura, wywołaną skargą Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 24 września 2012r. Komentarze poddające w wątpliwość prawne podstawy funkcjonowania instalacji ProNatury jako RIPOK okazały się być przedwczesne i zdecydowanie nietrafione - skomentował Konrad Mikołajski, prezes ProNatury.

Bydgoszcz kontra Remondis

Spór zaczął się w 2012 roku, kiedy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę ws. uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 oraz uchwałę ws. wykonania tego planu.

Załącznikiem nr 2 i integralną część drugiej z nich była lista Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Spółka Remondis Bydgoszcz zaskarżyła uchwałę, w pozycji dotyczącej uznania za RIPOK na region bydgoski instalacji zarządzanej przez spółkę ProNatura.

Skarga w sprawie RIPOK-a

W marcu 2013r. WSA w Bydgoszczy oddalił skargę Remondisu uznając, że uchwała nie narusza jej interesów. Od tego wyroku Remondis wniósł jednak skargę kasacyjną.

Wyrokiem z dnia 24 września 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił zaskarżony wyrok WSA w Bydgoszczy, bo zdaniem NSA był on przedwczesny,

Remondis miał interes w zaskarżeniu uchwały, a zatem WSA w Bydgoszczy powinien rozważyć sprawę ponownie i bardziej szczegółowo zbadać kwestię zgodności uchwały z powołanymi w skardze przepisami, zanim wyda kolejny wyrok.

W konsekwencji bydgoski WSA ponownie rozpoznał sprawę ze skargi Remondisu, wydając wyrok uwzględniający skargę i stwierdzający nieważność przedmiotowej uchwały w zaskarżonej części.

Od tego z kolei wyroku odwołały się: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ProNatura, która w tym celu przystąpiła do sporu. Korzystny dla miejskiej Spółki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2015 r. ostatecznie zamyka sprawę.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.