PARTNER PORTALU
  • BGK

Ceny mieszkań. W których regionach kupuje się najwięcej mieszkań?

  • aw    24 stycznia 2017 - 16:14
Ceny mieszkań. W których regionach kupuje się najwięcej mieszkań?
W 2015 roku na terenie Polski sprzedano około 148 tys. nowych i używanych mieszkań (fot.pixabay)

• Około połowa obrotu mieszkaniami w kraju koncentruje się na terenie czterech województw.
• Na drugim biegunie jest kilka regionów, które nie mają praktycznie żadnego znaczenia w kontekście ogólnopolskiej sprzedaży lokali mieszkalnych.
• Te dysproporcje pogłębiają się z roku na rok, a udział czterech - pięciu wiodących województw w rynku lokali systematycznie wzrasta.
Obrót mieszkaniami ma miejsce w praktycznie wszystkich miastach, a także na terenie niektórych wsi. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują jednak, że rozmieszczenie transakcji dotyczących lokali, jest wybitnie nierównomierne.

Mazowsze skupia jedną piątą obrotu polskimi mieszkaniami

Informacje na temat liczby lokali mieszkalnych sprzedanych w poszczególnych województwach, można uzyskać tylko z aktów notarialnych. Właśnie takie źródło danych wybrał Główny Urząd Statystyczny, opierając się na informacjach z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonych przez starostwa powiatowe oraz prezydentów miast na prawach powiatu w 2015 r.

Te dane wskazują, że w 2015 roku na terenie Polski sprzedano około 148 000 nowych i używanych lokali mieszkalnych. Po porównaniu wyniku opublikowanego przez GUS z liczbą udzielonych kredytów hipotecznych staje się jasne, że informacje Głównego Urzędu Statystycznego nie uwzględniają wszystkich transakcji.

Dane te odzwierciedlające liczbę zarejestrowanych aktów notarialnych na dzień 29 kwietnia 2016 roku, można jednak je wykorzystać do oszacowania przybliżonego udziału poszczególnych województw w całym rynku lokali. Informacje zgromadzone przez GUS wskazują, że w 2015 r. najwięcej lokali mieszkalnych sprzedało się na terenie województwa:

- mazowieckiego - 20% udziału w liczbie zarejestrowanych transakcji
- dolnośląskiego - 12%
- pomorskiego - 10%
- małopolskiego - 9%

Wszystkie wymienione województwa, w których obrót mieszkaniami napędzają duże metropolie, wygenerowały w 2015 r. ponad połowę transakcji (zarejestrowanych do 29 kwietnia 2016 r.).

- Na uwagę zasługuje też wynik dotyczący województwa wielkopolskiego (8%) oraz śląskiego (8%). Na przeciwnym biegunie lokują się takie województwa, jak świętokrzyskie (udział 1% w 2015 r.), opolskie (2%), podlaskie (2%) oraz podkarpackie (2%). Wszystkie te regiony łączy brak dużych metropolii, niski poziom urbanizacji oraz problem związany z emigracją zarobkową i migracją młodych osób do większych miast – dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Problemy demograficzne z czasem będą zwiększać udział wiodących województw w ogólnopolskim obrocie mieszkaniami. Taki proces można zauważyć już po przeanalizowaniu danych GUS z lat 2012 - 2015. W tym okresie, zsumowany udział województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego i małopolskiego w liczbie transakcji wynosił odpowiednio: 45% (2012 r.), 44% (2013 r.), 48% (2014 r.) i 51% (2015 r.).

Przez pięć lat lokale najbardziej potaniały w woj. zachodniopomorskim

Na uwagę zasługują również ciekawe dane GUS o średnich cenach lokali mieszkalnych w poszczególnych województwach (2015 rok). Te informacje, pochodzące również z aktów notarialnych, sygnalizują bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy regionami (6654 zł/mkw. - woj. mazowieckie, 2603 zł/mkw. - woj. lubuskie).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.