PARTNER PORTALU
  • BGK

Chełm. Miejskie spółki pod lupą radnych

  • chelmonline.pl (Paweł Pawłowicz)    3 listopada 2011 - 10:48
Chełm. Miejskie spółki pod lupą radnych

Na ostatniej komisji budżetu i rozwoju gospodarczego radni analizowali kondycję finansową spółek miejskich za I półrocze br.
Prezesi miejskich spółek tłumaczyli zyski i straty oraz fakt dodatkowego zatrudnienia.

Na osiem, przedsiębiorstw komunalnych – pięć ma dodatni wynik finansowy, trzy są na minusie. W najgorszej sytuacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, któremu w kasie brakuje 529 tys. zł.

Na prostą po 6 miesiącach tego roku udało się wyjść Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwu Targowiska Miejskie, Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego i Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami. Na minusie znalazły się trzy spółki: Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych, Chełmskie Linie Autobusowe i MPRD. Najlepiej finanse przedstawiają się w MPEC-u, który zarobił 472 tys., zł, najmniejszy zysk miało PGO – 25 tys. zł. 121 tys. Na minusie jest PUM + 121 tys. z, 82 tys. zł brakuje w CLA i 529 tys. zł starty odnotowuje MPRD.

Dyskusję na temat sytuacji w miejskich spółkach zdominowała pytaniami radna PO Małgorzata Sokół.

– Dlaczego w analizie MPEC, w pozycji sprzedaż usług parkingowych jest notorycznie strata zarówno w 2010 jaki w bieżącym roku – pytała radna Sokół. Chodzi o parking przy ul. Piotra Skargi.

– W 2007 roku, poruszałem ten temat na forum rady miasta, by zlikwidować t usługę. Ale był opór ze strony części radnych z uwagi, że tych usług parkingowych brakuje. Tam pracują cztery osoby, które również pełnią role dozorców naszego obiektu, który znajduje się obok. Strata jest wynikiem kosztów wynagrodzeń dla pracowników-– mówił Mirosław Iwiński, prezes MPEC.

– W MPEC i MPGK zostały zatrudnione dodatkowo cztery osoby, z czego wynikał wzrost zatrudnienia, skoro spadły zyski tych spółek do roku ubiegłego. Czy w tych spółkach mają jakieś inne zadania i z czego wynika ten wzrost? – pytała radna Sokół.

Prezes MPEC tłumaczył, że spadek dochodów został uchwycony tylko na obecny moment.

– Średnia zatrudnienia zwiększyła się tylko o 0,70 proc. Pracownicy są na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych i korzystają ze świadczeń rehabilitacyjnych i to jest tego efekt. Zwiększył się zakres zadań inwestycji i są potrzebni ludzie– odpowiedział Mirosław Iwiński Prezes MPEC

Z kolei Ryszard Zajączkowski, główny księgowy MPGK odpowiedział, że wzrost zatrudnienia jest spowodowany utworzeniem nowego działu realizacji projektu modernizacji oczyszczalni ścieków.

– Jesteśmy na etapie przygotowywania do przetargów w związku z tym dział jest cały czas rozbudowywany– mówił Zajączkowski.

– MPGK zanotowało dużą stratę w pozycji sprzątanie (-302 tys.), z czego to wynika? To jest bardzo duża strata – pytała radna Sokół.

– Ta strata jest związana ze zleceniami. Mamy podpisaną umowę na sprzątanie w cementowni z firmą Cemex. W ubiegłym było tych zleceń więcej, w tym jest ich mniej – odpowiedział Ryszard Zajączkowski, główny księgowy MPGK

– Usługi pogrzebowe przynoszą straty, to są niewielkie kwoty, ale straty są– stwierdziła radna Sokół.

Główny Księgowy MPGK, tłumaczył straty obniżeniem zasiłku pogrzebowego i konkurencją.

– Zmalało zapotrzebowanie na zakres naszych usług. Nie bez znaczenia jest konkurencja, która zabiera nam dużo zleceń. Postawimy na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej zasadność prowadzenia dalej tych usług. Jeżeli to przynosi straty, nie powinniśmy się tym zajmować. Nie możemy dopłacać do interesu – mówił Zajączkowski.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.