PARTNER PORTALU
  • BGK

Coraz mniej mieszkań komunalnych dla osób o niskich dochodach

  • bad    12 lutego 2015 - 13:22
Coraz mniej mieszkań komunalnych dla osób o niskich dochodach

Liczba mieszkań komunalnych jest coraz mniejsza. Fot. UM Warszawa

Z roku na rok spada liczba mieszkań komunalnych dla osób o niskich dochodach. Powodem tego jest między innymi reprywatyzacja i zwrot mieszkań dawnym właścicielom oraz wyburzanie starych budynków. Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że gminy nie wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku zapewniania osobom najuboższym mieszkań komunalnych.
Gminy mają obowiązek zapewnienia osobom o niskich dochodach potrzeb mieszkaniowych. Nakłada go na samorządy ustawa o  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w tej ustawie, ma obowiązek zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne. Gminy mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na ten cel.

Liczba mieszkań komunalnych maleje

Praktyka pokazuje, że gminy mają bardzo ograniczone możliwości realizacji ustawowego obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców ze względu na brak wolnych lokali komunalnych oraz brak środków finansowych na budowę nowych mieszkań. Liczba mieszkań komunalnych jest coraz mniejsza ze względu m.in. na działania prywatyzacyjne (sprzedaż mieszkań najemcom) i reprywatyzacyjne (zwrot lokali dawnym właścicielom), wyburzeń budynków, a także przez wyłączenia budynków z eksploatacji z powodu ich złego stanu technicznego.

- W konsekwencji tworzone są długie listy osób oczekujących na najem mieszkania komunalnego – tłumaczy Aneta Mościcka, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Pomysły ma polepszenie sytuacji

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) w piśmie skierowanym do premier Ewy Kopacz w tej sprawie stwierdziła, że złą sytuację mieszkaniową budownictwa komunalnego można poprawić  jedynie poprzez finansowe wsparcie gmin ze strony budżetu państwa, dokonanie  stosownych zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów oraz pobudzenie zaangażowania organów  gmin w prowadzenie odpowiedniej, racjonalnej polityki mieszkaniowej, co stanowi ich ustawowy obowiązek.

Negatywną ocenę zaspokajania przez gminy potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach ma też Najwyższa Izba Kontroli. NIK dała temu wyraz w raporcie z 2011 r.

RPO wskazała, że kolejni rzecznicy praw obywatelskich  bezskutecznie nakłaniali gminy do wywiązywania się z nałożonego na nie ustawą obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach.

W ocenie RPO niezbędne jest zatem podjęcie działań przez rząd w celu wyegzekwowania przestrzegania przez gminy wskazanego wyżej obowiązku. RPO chce także opracowania i wdrożenia długookresowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, określającego przede wszystkim zasady wparcia finansowego dla gmin.

Ile mieszkań komunalnych powstało w ostatnich latach?

Z danych RPO wynika, że w latach 2007-2013, w ramach obecnie realizowanego programu wsparcia budownictwa socjalnego zasilenie Funduszu Dopłat z budżetu państwa wyniosło 468 mln zł. W ramach tego programu dofinansowana została łącznie budowa 12 797 mieszkań (w tym 9301 lokali socjalnych, 109 mieszkań chronionych, 3296 mieszkań komunalnych, 88 mieszkań dla powodzian) oraz 1020 miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.KOMENTARZE (1)

  • chory na raka nerki, 2015-02-13 14:16:15

    Bo przecież, polskie gminy, są nastawione na zysk. O obowiązku udzielania pomocy biednym zapomnieli. Tak się, zresztą, gospodarzą, że w większości gminy są zadłużone. A gdzie biorą kredyty na bieżące pokrywanie długów ? W różnych firmach kredytowych, nawet typu "Krzak". Nikt nad tym nie pa...nuje. Kolejne kontrole, to wszystko ujawniają ale władcy gmin, nadal mają się dobrze.  rozwiń