PARTNER PORTALU
  • BGK

Czas na kanalizację i środowisko

  • ZWI    30 kwietnia 2013 - 12:06
Czas na kanalizację i środowisko

Od trzech lat w powiecie wodzisławskim prowadzona jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W sumie do grudnia 2014 roku przybędzie prawie 155 km kanalizacji sanitarnej, z której będzie mogło skorzystać ponad 15,5 tyś. osób.
Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na terenie czterech gmin: Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Marklowic i Gorzyc.

Prace wykonywane są w ramach Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim". Na jego realizację PWIK otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu podstawowego miało zostać wybudowane 126 km sieci kanalizacji sanitarnej, co dawało możliwość podłączenia się ponad 12 tyś. mieszkańców z Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Marklowic i Gorzyc.

Trwające od prawie roku starania PWiK o zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu w ramach oszczędności jakie powstały w trakcie jego realizacji zakończyły się podpisaniem w dniu 31.01.2013 r. aneksu do umowy o dofinansowanie.

- Oszczędności wynikały z faktu, że wykonawcy złożyli oferty poniżej naszych oczekiwań. Zgodnie z procedurami, środki te powinniśmy oddać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mając na uwadze interes naszego regionu, z wyprzedzeniem poczyniliśmy starania, by te pieniądze, a mowa o ponad 30 milionach złotych, które nam zostały, mogły być wykorzystane na poszerzenie zakresu realizowanej przez nas inwestycji- wyjaśnia prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu, Wiesław Blutko.

Starania przedsiębiorstwa zakończyły się sukcesem. Fundusze wykorzystane zostaną do dalszej rozbudowy kanalizacji. Łącznie wybudowanych zostanie dodatkowo ponad 31 kilometrów sieci. W tym w Wodzisławiu Śląskim będzie to 15 kilometrów kanalizacji, w Radlinie - 7, w Gorzycach - 6, w Marklowicach - 3.

- W ramach aneksu skanalizujemy te tereny, które do tej pory nie były objęte projektem - dodaje prezes.

PWiK przypomina o prowadzonej od ponad roku akcji przyłączeniowej na terenach już skanalizowanych w ramach projektu.

- Wszystkie osoby które mogą podłączyć swoją posesję do kanalizacji sanitarnej otrzymały od nas pisemną informację o takiej możliwości oraz o promocjach, które przygotowane zostały dla tych, którzy z decyzją o podłączeniu nie będą zwlekać. - mówi Marek Chrószcz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w PWIK.

Właściciele posesji, którzy przyłączą się do kanalizacji w ciągu roku od otrzymania pisemnej informacji mogą zaoszczędzić nawet 1500 złotych. Promocja obejmuje m.in. cenę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zakup rur kanalizacyjnych po cenach hurtowych oraz nieodpłatny odbiór przyłącza i wykonanie tzw. wcinki przez pracowników PWiK.

- Zachęcam gorąco wszystkich, by jak najszybciej się włączali. Jednocześnie chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że mieszkańcy muszą pamiętać o ważnej rzeczy - podłączenie do kanalizacji to obowiązek. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno wskazują, że właściciele nieruchomości, do których „dociera" sieć kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do podłączenia się do niej. - dodaje Marek Chrószcz.

Szczegółowe informacje na temat podłączenia się do sieci kanalizacyjnej oraz promocji dla mieszkańców można uzyskać pod nr tel. 32 455 26 34, na stronie internetowej www.pwik-wodzislaw.pl/jrp oraz osobiście w Jednostce Realizującej Projekt w PWiK Sp. z o.o. przy ul. Marklowickiej 15 w Wodzisławiu Śląskim.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.