Czas na sprawozdania "recyklingowe"

Do 15 lutego wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miasta oraz zarządy związku miast są zobowiązane do sporządzenia o odpadach opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu za 2012 r.
Czas na sprawozdania "recyklingowe"

Zgodnie z art.35 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2007r. Nr 90 poz. 607 ze zm.). - wójt, burmistrz, prezydent miasta , zarząd związku gmin- jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę / związek gmin lub podmiot działający w ich imieniu
- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę / związek gmin lub podmiot działający w ich imieniu
- wydatkach poniesionych na ww. działania .

Sprawozdanie należy przekazać do właściwszych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 15 lutego 2013r.

- Sprawozdania wysłane po terminie 15 lutego ( data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane w informacji zbiorczej (sporządzanej przez Wojewódzki Fundusz do NFOŚiGW i Ministerstwa Środowiska ), na podstawie których nastąpi podział środków - przestrzega WFOŚiGW województwa zachodniopomorskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Ciekawe jakie kłamstwa napiszecie w sprawozdaniu skoro w mieście nie ma ani jednego pojemnika na zbieranie makulatury .

Marysia, 2013-01-16 22:29:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE