PARTNER PORTALU
  • BGK

Czas pomyśleć o sprawozdaniu z gospodarowania odpadami

  • pt    5 lutego 2014 - 10:41
Czas pomyśleć o sprawozdaniu z gospodarowania odpadami

Z końcem marca upłynie termin przekazywania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok przez jednostki samorządu gminnego.
Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) 31 marca 2014 r. mija termin przekazania marszałkom województw sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok przez jednostki samorządu gminnego.

Sprawozdanie należy sporządzić na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu ministra środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.