PARTNER PORTALU
 • BGK

Czekamy teraz na rozpatrzenie wniosku Inowrocławia

 • Piotr Toborek    2 grudnia 2013 - 11:23
Czekamy teraz na rozpatrzenie wniosku Inowrocławia

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy śmieciowej Związek Miast Polskich chce wprowadzenia minimalnej stawki opłaty za śmieci.
Trybunał uznał, że opłata śmieciowa nie może być traktowana jako zapłata za usługę tylko jako danina publiczna.

- Jeśli jest to danina, to moim zdaniem w konstytucji są w tej sprawie niespójności - mówi Porawski. - Jeden artykuł daje gminom dowolność kształtowania opłat, ale jest też drugi, który mówi, że to ma być określone w ustawie. Linia orzecznicza jest dzisiaj taka, że maksymalna stawka powinna być określona w ustawie, a gmina może zejść niżej. 

Czytaj także: A może stworzyć wzór kalkulacji stawki opłaty śmieciowej

- W Niemczech ustawa podatkowa określa dolną granicę podatku, zabezpieczając gminy przed populizmem, zwłaszcza mniejsze. My też to obserwowaliśmy w naszej ustawie śmieciowej, widząc w wielu miejscach raczej za niskie niż za wysokie opłaty - mówi Porawski.

Dyrektor biura zapowiada, że gdy Sejm zajmie się poprawkami do ustawy, to Związek Miast Polskich będzie namawiał, żeby wyraźnie określić także tę minimalną granicę.

- Z zaznaczeniem, że nie może ona być niższa od rzeczywistego kosztu wykonania usługi, co dzisiaj wprawdzie jest napisane, ale ustawa nie daje delegacji do sposobu określenia kosztów - podkreśla Porawski. - A wiadomo, radni pod naciskiem współobywateli, sąsiadów czy kolegów niekoniecznie muszą je określić w sposób fachowy.

Zdaniem Porawskiego opłata ta nie musi być w ustawie zapisana, ale powinna być kształtowana tak samo jak opłata za wodę i za ścieki.

- Górna granica zawsze będzie umowna. Parlament musi znaleźć jakieś rozsądne wyjście na sposób jej określania, a my zaproponujmy, żeby była też dolna - zapowiada Andrzej Porawski.

Związek Miast Polskich czeka teraz na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Inowrocławia. Dotyczy on konieczności organizowania przetargu na odbiór i wywóz śmieci.

Czytaj też: ZMP poparł Inowrocław

Jak tłumaczy Andrzej Porawski, wniosek Inowrocławia wskazuje, że następuje nieuzasadnione ograniczenie samodzielności gminy co do sposobu realizacji zadania.

- Nie chodzi tu o zgodność z konstytucją. Problemem jest niezgodność tej polskiej regulacji z podejściem Unii Europejskiej do zamówień in house. One powinny być wpisane do ustawy o zamówieniach publicznych, bo to jest rozwiązanie systemowe mówiące, jak mogą zamawiać usługi podmioty publiczne - podkreśla Porawski.

W UE zasada jest taka, że jeżeli podmiot został utworzony statutowo w celu realizacji danego zadania ze środków publicznych, to taki podmiot nie musi startować w przetargu na to konkretne zadanie. Zdaniem Porawskiego taka zasada powinna być respektowana także u nas, zwłaszcza że - jak mówi - jest respektowana w orzeczeniach sądów administracyjnych.

- Naszym zdaniem nie ma uzasadnienia, żeby akurat w gospodarce śmieciowej nie była uznawana. Zwłaszcza że od wyniku tego przetargu nie zależy wysokość opłaty śmieciowej, bo ją gmina określa najpierw, a dopiero potem organizuje przetarg.

Zdaniem Porawskiego Trybunał Konstytucyjny powinien zbadać także zgodność z prawem praktyki in house. - Wyroki sądów nie opierają się tu na żadnym polskim przepisie. Żaden tego nie reguluje, musimy opierać się na interpretacji unijnej - tłumaczy Porawski. - Chciałoby się, aby wyrok Trybunału pozwolił na to, że zasada in house będzie w Polsce szanowana zawsze, a nie tylko w wybranych sferach - dodaje.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Rzecznik OFMCRF, 2013-12-07 21:42:22

  Obywatelskie Forum Monitorowania Czystości Rynku Finansowego z zadowoleniem przyjęło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wedle którego istniejące i tworzone do wykonywania zadań własnych gmin, komunalne zakłady użyteczności publicznej - mogą je wykonywać dopiero wtedy gdy pokonają w przetargach pry...watne firmy, których - jak wynika z podsłuchów CBA - zaletą jest to, że potrafią "nisko ściągać majtki w dół" w przetargach. Dzięki temu znikną archaiczne i zbędne gminne przedsiębiorstwa śmieciowe i do polskiego systemu finansowego przestaną wpływać nieczyste pieniądze z opłat za śmieci bo zagraniczni potentaci śmieciowi szybko przeprowadzą ich transfer dla zasilenia niepolskich rynków. Teraz czas na ścieki - parlament powinien zająć się także problemem tych zanieczyszczonych sum, które wpływają do gminnych firm szczycących się tym, że nie windują swoich zysków a przecież to rosnące słupki zysków są kwintesencją przedsiębiorczości i sukcesu. Ale niech ten sukces z opłat za ścieki nie kala polskiego systemu finansowego...  rozwiń
 • Whistleblower, 2013-12-05 12:34:13

  W 2009 roku CBA zajęło się aferą hazardowa w której jednym z badanych wątków była sprawa korumpowania sędziego Sądu Najwyższego… Teraz jesteśmy na literce „i” jak „informatyzacja” i okazuje się, że zwalniano z pracy uczciwych urzędników, którzy przes...zkadzali w prowadzeniu skorumpowanych interesów „jak tralala”… Ten ponury obraz uzupełnia wypowiedź posła, który na koniec 2013 roku wyraża zadowolenie z wyroku TK otwierającego drogę do likwidacji gminnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej i oddania obywateli w łapy przedsiębiorców chcących pomnażać swoje zyski w odpadach – czyli do windowania w gminach opłat za śmieci… To jest prawdziwy cel ustawy - doić obywateli a inkasentami opłat uczynić gminy... A do litery „o” jak „odpady” jeszcze daleko i być może CBA nie zdąży przed rozpatrywaniem wniosku Inowrocławia w TK z badaniem tego co dzieje się od lat w polskiej gospodarce odpadami komunalnymi…  rozwiń
 • obywatel gminy, 2013-12-03 18:49:37

  Takie samorządy i ich związki do likwidacji. Pierwsze to dbałość o interesy wspólnoty samorządowej -obywateli a nie własny interesy urzędniczo biznesowy. Panowie zapominiają do czego maja służyć samorządy i komu służą. Usługi gmin dla mieszkańców mają być najniższe jak to możliwe - po to powierzamy... zadania samorządom. Jeśli jest inny cel jst to do likwidacji te całe organizacje.  rozwiń