PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy gminy mogą dofinansowywać sterylizację zwierząt?

  • pt    11 lipca 2016 - 15:20
Czy gminy mogą dofinansowywać sterylizację zwierząt?

Tylko niektóre samorządy zachęcają właścicieli do sterylizacji zwierząt, dofinansowując takie zabiegi (fot.fotolia)

• Zdaniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli przeznaczanie środków gminnych na sterylizację psów i kotów, które mają swoich właścicieli, jest dopuszczalne w obecnym stanie prawnym.
• Wedle tego stanowiska gminy mogą w tym zakresie podejmować stosowne uchwały.
Przedstawiciele NIK wzięli udział w debacie poświęconej ochronie zwierząt, która była częścią ostatniego konwentu wojewodów. Podczas narady rozmawiano m.in. na temat zmian w ustawie o ochronie zwierząt, nad wprowadzeniem których trwa dyskusja w Sejmie.

Dyskutowano m.in. o sformułowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli wniosku de lege ferenda dotyczącym jednoznacznego dopuszczenia możliwości częściowego lub całkowitego finansowania przez gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli, przy pełnym poszanowaniu praw tych właścicieli.

Uregulowanie tej sprawy jest tym pilniejsze, że w chwili obecnej czeka na rozstrzygnięcie sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który z wniosku wojewody mazowieckiego podejmie decyzję, czy miasto Warszawa może dofinansowywać zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt, które mają właścicieli.

Zdaniem prezesa NIK przeznaczanie środków na sterylizację psów i kotów, które mają swoich właścicieli, jest dopuszczalne już w obecnym stanie prawnym. Wedle tego stanowiska gminy mogą w tym zakresie podejmować stosowne uchwały.

Dotychczasowa praktyka poszczególnych gmin w tym obszarze jest jednak niejednolita.
Tylko niektóre samorządy zachęcają właścicieli do sterylizacji zwierząt, dofinansowując takie zabiegi.

Inne wskazują, że gminy mogą finansować kastrację bądź sterylizację, ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do zwierząt bezdomnych, umieszczonych w schroniskach. Wobec występujących w tym zakresie różnych praktyk, prezes NIK zgłosił wniosek o zmianę przepisów (wniosek de lege ferenda dotyczący dofinansowania sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli), którego realizacja w formie ustawy usunęłaby wszelkie wątpliwości.

W Sejmie rozpoczęła się już dyskusja nad wprowadzeniem zmiany w ustawie o ochronie zwierząt w kierunku postulowanym przez NIK, aby gminy mogły współfinansować zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, które nie są bezdomne.

W ocenie NIK, dofinansowywanie przez gminy dobrowolnej sterylizacji zwierząt posiadających właścicieli może być istotnym elementem zapobiegania bezdomności zwierząt. Działanie takie w pewnej perspektywie czasowej przyczyni się bowiem do zmniejszenia wysokości środków wydatkowanych przez samorządy na zapobieganie bezdomności, m.in. dzięki ograniczeniu populacji bezdomnych psów i kotów.

NIK wyraźnie podkreśla przy tym, że w żadnym wypadku działania takie nie mogą naruszać prawa własności, a korzystanie przez właściciela zwierzęcia z finansowanej przez gminę kastracji bądź sterylizacji musi być dobrowolne.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • betus, 2016-07-13 17:33:45

    Już od dawna powinno to funkcjonować. Bardzo dobry pomysł poprzednika - bony.
  • pk, 2016-07-13 16:42:43

    Proponuję wprowadzić BONY na zabiegi - ktoś otrzymuje bon i z tym bonem może iść do dowolnej lecznicy. Nie tak jak teraz, gdzie jest jedna lecznica wybierana na drodze kolesiostwa.