PARTNER PORTALU
 • BGK

Czy opłata za parkowanie może być pobierana w sobotę?

 • bad/PAP    20 sierpnia 2015 - 17:22
Czy opłata za parkowanie może być pobierana w sobotę?

Czy opłaty za parkowanie można pobierać w soboty? Fot. bad

Prokuratura w Augustowie jest zdania, że opłaty za postój w strefie płatnego parkowania nie powinna być pobierana w soboty. Wojewódzki Sąd Administracyjny opublikuje wyrok w tej sprawie za dwa tygodnie.
Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w Białymstoku odbyło w czwartek postępowanie dotyczące pobierania opłat za parkowanie w soboty w Augustowie (Podlaskie). Uchwałę radnych zaskarżyła w tym zakresie prokuratura. Publikacja orzeczenia - we wrześniu.

Augustów to miasto turystyczne, gdzie przede wszystkim w okresie letnim ruch w weekendy jest wzmożony. Opłaty za parkowanie w mieście obowiązują od maja ub. roku, w płatnej strefie jest ponad 460 miejsc. Opłaty pobierane są przez sześć dni w tygodniu. Godzina parkowania kosztuje 1 zł, przy czym w okresie wakacyjnym - od czerwca do końca września - opłata jest dwa razy wyższa.

Prokuratura: opłaty tylko w dni robocze

Na początku maja tego roku do augustowskiej rady miejskiej wpłynęła skarga miejscowej prokuratury na uchwałę o płatnym parkowaniu. Prokuratura zwróciła uwagę, że w ustawie o drogach publicznych jest zapis o tym, iż opłaty pobierane są za postój w strefie płatnego parkowania "w określone dni robocze".

A - w ocenie prokuratury - sobota dniem roboczym nie jest. Uzasadniając swoje stanowisko, powołuje się ona m.in. na wyrok WSA w Krakowie z października 2013 roku, który to sąd orzekł, iż sobota nie jest uznawana za dzień roboczy, w świetle przepisów ustawy o drogach publicznych.

Prokurator przywołał też uchwałę NSA z czerwca 2011 roku, który w 7-osobowym składzie przyjął, iż sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rada Miasta Augustów pod koniec maja uznała skargę prokuratury za bezpodstawną, wobec czego sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W odpowiedzi na skargę rada argumentowała m.in., że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i wobec tego uznaje ją za dzień roboczy, na gruncie przepisów ustawy o drogach publicznych.

Występujący w czwartek przed sądem radca prawny augustowskiego magistratu Sebastian Piekarski mówił, że uchwała rady to akt prawa miejscowego i sytuację należy odnieść do obszaru, na którym owa uchwała będzie obowiązywała.

I tłumaczył, że w przypadku Augustowa sobota tam, gdzie obowiązuje strefa płatnego parkowania, jest "absolutnie dniem roboczym". Chodzi o to, że w tym dniu ruch samochodowy mieszkańców i turystów generują sklepy zlokalizowane na tym terenie. Powiedział też, że intencją powstania strefy nie było pobieranie opłat przez miasto, ale zapewnienie rotacji na miejscach parkingowych.

Mówił też, że w sobotę opłaty w strefie obowiązują krócej, niż w dniach poniedziałek-piątek, co jest dostosowane do czasu otwarcia zlokalizowanych tam sklepów.

Po wystąpieniach stron, WSA w Białymstoku zdecydował o odroczeniu o dwa tygodnie publikacji swego wyroku.

Ustawa o prokuraturze daje prokuratorom prawo do występowania ze skargami dotyczącymi uchwał samorządów lub rozporządzeń wojewody. Jeśli uważa ona, że są niezgodne z prawem, może zwracać się o ich zmianę lub uchylenie, a także występować o stwierdzenie nieważności do sądu administracyjnego.

Opłaty parkingowe: kompetencja rady czy prezydenta?

W kwietniu br. pisaliśmy o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uznał, że prezydent miasta nie posiada uprawnienia do określania zasad odpłatności oraz stawek opłat na parkingach miejskich.

Zdaniem sądu organem uprawnionym bowiem do ustanowienia stref płatnego parkowania w gminie jest rada, działająca na wniosek wójta, zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem.

- Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego należy zarówno wybór sposobu prowadzenie i form gospodarki komunalnej, jak i określanie wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego – przypomniał sąd w wyroku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (5)

 • podatnik, 2016-09-25 19:27:51

  Do Aktywna Mobilność: Jesteś (...), to kwestia bezsporna. Sporne jest tylko to czy radzić tobie pójście do psychiatry, czy danie sobie spokoju z twoim leczeniem, boś przypadkiem beznadziejnym, (...).
 • Aktywna Mobilność, 2015-08-26 22:13:58

  Posiadanie samochodu nie implikuje powstawania prawa do parkowania go w dowolnym miejscu za darmo. Parkujące samochody zajmują przestrzeń, która może być wykorzystana bardziej produktywnie. Opłaty powinny być stosowane nie tylko w celu zwiększenia rotacji ale i zniechęcania do korzystania z samochod...u na krótkie odległości.  rozwiń
 • gnebiony haraczampodatnik, 2015-08-22 09:20:27

  ci pazerni idioci uzedasy tylko potrafią wszystko niszczyc to krotkowzrocznosc ale ich mózgi tak daleko nie siegaja w rozumowaniu.haracze haracze od ludzi a w rezultacie mniejsze dochody w handlu i upadek no i bezrobocie no ale uzedas pensje ma zapewniona co go obchodzi gospodarka,panstwo,ludzie bez... pracy.(...).  rozwińNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: