PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy protesty społeczne mogą zablokować dostęp do łupków

  • wnp.pl (Marcin Szczepański)    21 listopada 2011 - 10:17
Czy protesty społeczne mogą zablokować dostęp do łupków

Brak zgody lokalnej społeczności może uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na wiercenia. Dlatego dla firm, które szukają gazu łupkowego, relacje z mieszkańcami są tak samo ważne jak technologia czy finansowanie.
Po części jest to spowodowane dobrze pojmowanym interesem mieszkańców terenów, na których prowadzone są poszukiwania, ale należy pamiętać, że leży to również w interesie samych firm. Brak zgody lokalnej społeczności może bowiem uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na wiercenia.

Ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakłada bowiem na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem gazu łupkowego obowiązek przeprowadzenia procedury oceniającej oddziaływanie na środowisko i przedłożenie odpowiedniego raportu.

W procedurze tej mają prawo uczestniczyć zarówno organizacje ekologiczne jak i mieszkańcy danego rejonu, którzy mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia – muszą one zostać uwzględnione w raporcie. Co więcej organizacje ekologiczne mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia na każdym etapie procedury – nawet jeśli nie brały udziału w pracach nad raportem. Stwarza to dla firm spore ryzyko zablokowania inwestycji.

Firmy nie obawiają się jednak znaczących komplikacji związanych z tą procedurą. – Z naszego punktu widzenia jest to tylko oficjalne potwierdzenie procedur, które i tak przeprowadzamy. Ochrona środowiska i przychylność lokalnych społeczności są dla nas zawsze kluczową kwestią – podkreśla Grzegorz Sojski dyrektor biura ochrony środowiska w PGNiG. Dodaje przy tym, że zarówno przy okazji ubiegłorocznych prac na odwiercie Markowola jak i obecnie wykonywanego odwiertu Lubocino, przeprowadzane były spotkania z lokalną społecznością oraz konsultacje z władzami samorządowymi. – W obu przypadkach efekty tych działań były bardzo pozytywne i nie zamierzamy zmieniać tych standardów – zapewnia Sojski.

Czytaj też: Tu gaz łupkowy tłoczy się w obrębie miast i wsi

Podobne zapewnienia docierają również ze strony PKN Orlen, który w październiku rozpoczął swój pierwszy odwiert na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy okolicznych wsi nie mają większych obaw związanych z prowadzonymi pracami i podkreślają dobrą współpracę z koncernem.

Nie wszyscy mają jednak równie dobre doświadczenia. Ostatnio spore problemy z mieszkańcami ma amerykańska spółka BNK Petroleum, które chce poszukiwać gazu łupkowego na terenie gmin Sulęczyno i Stężyca na Kaszubach. Właściciele działek nie wyrażają bowiem zgody na wejście spółki, która miałaby wykonać pomiary sejsmiczne. Obawiają się nie tyle zagrożenia ze strony chemikaliów stosowanych w procesie szczelinowania co ewentualnych konsekwencji odnalezienia gazu dla ich dotychczasowego głównego źródła utrzymania – agroturystyki.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.