PARTNER PORTALU
  • BGK

Czy z elektrownią jądrową zdążą przed 2020?

  • Ireneusz Chojnacki (wnp.pl)    30 stycznia 2012 - 18:43
Czy z elektrownią jądrową zdążą przed 2020?

- 2020 rok jako datę uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce rząd wskazał nieprzypadkowo. W tym roku elektroenergetyka nie będzie już dostawała darmowych uprawnień do emisji CO2 - mówi Hanna Trojanowska z Ministerstwa Gospodarki.
Czy realne jest uruchomienie elektrowni jądrowej w 2020 roku?

Hanna Trojanowska, pełnomocnik Rządu do Spraw Polskiej Energetyki Jądrowej i podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki: Istotną cezurą czasową weryfikacji harmonogramu będzie otrzymanie przez inwestora ofert od dostawców reaktorów. Z tych ofert będzie dopiero ostatecznie wynikało jakie są realne możliwości uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej w określonym terminie. Tak więc ten ewentualny nowy termin będzie urealnieniem harmonogramu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, a nie przyzwoleniem na spowolnienie tempa prac przygotowawczych

Kiedy należy się spodziewać przedłożenia rządowi do zatwierdzenia Programu polskiej energetyki jądrowej?

- Projekt Programu polskiej energetyki jądrowej będzie mógł być przedłożony rządowi do zatwierdzenia po uzupełnieniu go o wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Konsultacje Prognozy oddziaływania, projektu przedmiotowego programu na środowisko zostały, jak wiadomo, przedłużone do początku lutego. Stało się tak w związku z koniecznością uzupełnienia materiałów o informacje wynikające ze wskazania przez PGE miejscowości Gąski jako jednej z możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej, przeznaczonej do dalszych badań. Konsultacje pierwotnie nie obejmowały tej propozycji.

Mam nadzieję, że mimo pracochłonnej i czasochłonnej procedury konsultacyjnej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu uda nam się zakończyć ten proces w czasie umożliwiającym przedstawienie Radzie Ministrów projektu programu do zatwierdzenia do końca pierwszego półrocza tego roku.

Jakie inne zadania mają być w tym roku wykonane przez administrację w związku z programem rozwoju polskiej energetyki jądrowej?

- Przede wszystkim dążymy do zakończenia procesu wydawania aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy - Prawo atomowe. Potrzeba ich około dwudziestu, w dziedzinach podlegających różnym ministerstwom. Połowa z nich ma bardzo istotne znaczenie już na obecnym etapie prac prowadzonych przez inwestora, dlatego pracom nad nimi nadajemy najwyższy priorytet. Chcemy też kontynuować działania rozpoczęte w ubiegłym roku. Będziemy m.in. realizować ogólnopolską kampanię informacyjną o energetyce jądrowej.

Kolejne ważne zadanie to kontynuacja programu kształcenia kadr dla energetyki jądrowej oraz mobilizacja polskiego przemysłu pod kątem udziału w programie rozwoju polskiej energetyki jądrowej. W tym roku powinna być wykonana analiza możliwości wykorzystania polskiego przemysłu w budowie polskiej energetyki jądrowej. Będzie ona stanowiła bazę do dalszych działań. Jesteśmy zaangażowani w organizację seminariów dla przemysłu, który powinien jak najszybciej uzyskać informacje pozwalające mu ocenić, w jakim zakresie będzie mógł wziąć udział i jak się przygotować do ubiegania się o realizację zamówień o klasie jakości wymaganej w przemyśle jądrowym.

Poza tym, także w tym roku, na pewno będziemy chcieli zająć się tworzeniem krajowego planu postępowania z odpadami radioaktywnymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz rozpocząć poszukiwanie lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnio aktywnych. Już teraz prowadzimy prace nad implementacją do polskiego prawa dyrektywy w sprawie gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Więcej na ten temat czytaj tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.