Dali gminom więcej czasu na wnioski o "śmieciowe" dofinansowanie

Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie wydłużył termin składania wniosków do 14 września br. na wdrażanie ustawy "śmieciowej".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydłużył termin składania wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wnioskodawcą projektu może być gmina lub wiele gmin, w tym związki i stowarzyszenia gmin. Przyjęto, że gmina może złożyć tylko jeden wniosek lub uczestniczyć we wspólnym projekcie złożonym przez wiele gmin, w tym związków i stowarzyszeń gmin.

Natomiast w przypadku wniosku złożonym przez wiele gmin należy wskazać gminę wiodącą w projekcie, która będzie upoważniona przez pozostałe gminy do złożenia, prowadzenia i rozliczenia wniosku z WFOŚiGW.
 
Nabór obejmuje projekty w obszarze zadań gminy oraz obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności dotyczące:  
 
- opracowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- opracowania programów oraz prowadzenia kampanii edukacyjnych i informacyjnych,
- organizacji szkoleń i seminariów oraz warsztatów edukacyjnych,
- organizacji spotkań z mieszkańcami.
 
Projekty wyłonione w drodze naboru otrzymują dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Czytaj też: Wielkie śmieciowe nieporozumienie

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE