PARTNER PORTALU
  • BGK

Deklaracja śmieciowa nie może inwigilować obywatela

  • GK    28 maja 2013 - 10:39
Deklaracja śmieciowa nie może inwigilować obywatela

Gminy na potrzeby gospodarki odpadami nie mają prawa zbierać zbyt wielu danych osobowych. Generalny inspektor danych osobowych apeluje do wojewodów, by uchylali niezgodne z prawem uchwały.
W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, gminy, ustalając wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okazały się bardzo twórcze.

Niektóre z nich żądają podania danych osobowych nie tylko właścicieli nieruchomości, do czego uprawniają je przepisy prawa, ale domagają się podania również danych o osobach zamieszkujących konkretną nieruchomość, a niekiedy nawet złożenia oświadczeń potwierdzających, że osoby zameldowane pod danym adresem przebywają np. w więzieniu lub domu opieki społecznej.

Zdarza się też, że od właścicieli nieruchomości żądają przekazania np. numeru telefonu kontaktowego czy adresu e-mail. Z kolei, jeśli chodzi o osoby trzecie, to domagają się podania ich imion, nazwisk i numerów PESEL, a także np. zaświadczeń od ich pracodawców stwierdzających wykonywanie pracy poza miejscem zamieszkania.

Czytaj też: RIO wytyka błędy w deklaracjach śmieciowych      

W opinii generalnego inspektora danych osobowych „kreatywność" gmin odnosi się również do innych elementów wzorów deklaracji.

W niektórych zawarte jest oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, co nie jest zgodne z prawem, bo gmina nie ma prawa, by w drodze uchwały wprowadzać rygor odpowiedzialności karnej, gdyż rygor taki mógłby wynikać najwyżej z treści aktu rangi ustawy.

Zdarza się też, że w deklaracjach zawarta jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, tymczasem zapis taki może wprowadzać w błąd. Gminy jako organy władzy publicznej są bowiem zobowiązane działać w granicach i na podstawie prawa. Pozyskiwanie zgody nie ma zaś zastosowania, gdy istnieje podstawa prawna w postaci przepisu prawa wymagającego przetwarzania danych dla realizacji określonego uprawnienia lub obowiązku.

Jak przypomina GIODO, w przypadku kontaktu pomiędzy władzami publicznymi a osobami fizycznymi zgoda może być podstawą przetwarzania danych osobowych tylko wtedy, kiedy jej nieudzielenie nie spowoduje odmówienia wykonania zadania publicznego.

- Przykładowo w wielu deklaracjach jest prośba o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu z obywatelem. Gdyby takie dane były rzeczywiście zbierane dobrowolnie, na potrzeby ułatwienia kontaktu z daną osobą, a ich niepodanie nie wywoływałoby żadnych negatywnych skutków, to można byłoby mówić dobrowolności jej wyrażenia i uznać ją za podstawę uprawniającą do wykorzystywania danych. O tyle w innych sytuacjach jest to wręcz wymuszanie na osobie, aby posiadała telefon komórkowy czy pocztę elektroniczną osoby - mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Generalny inspektor ochrony danych osobowych, po przeanalizowaniu kilkudziesięciu pytań, pism i skarg, które do niego wpłynęły, oraz odnosząc się do zagadnień poruszanych podczas kwietniowej narady wojewodów, skierował do ministra administracji i cyfryzacji wystąpienie, w którym poprosi o zwrócenie uwagi zarówno wojewodom pełniącym funkcję organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jak i samym samorządom, na konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wystąpienie generalnego inspektora danych osobowych publikujemy w dziale multimedia.

- Jeżeli okaże się, że jednak zbyt dużo danych zostało wpisanych do deklaracji śmieciowej, należy zdawać sobie sprawę z tego, że mogą rozpocząć się postępowania GIODO - zapowiada dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Tłumaczy jednocześnie, że efektem ewentualnych inspekcji i postępowań administracyjnych może być wydanie decyzji: albo o zakazie przetwarzania danych, albo o zmianie sposobu przetwarzania danych, albo o wprowadzeniu dodatkowych rozwiązań dotyczących systemów teleinformatycznych i baz danych, w których te informacje są gromadzone.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (1)

  • ziuta, 2013-06-25 16:44:24

    EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli nie wie, że nie może w deklaracji wprowadzać zapisów o odpowiedzialności karnej, więc zapis o odpowiedzialności karnej w deklaracji w części F widnieje.