• PARTNERZY PORTALU

Deklaracja śmieciowa nie może inwigilować obywatela

Gminy na potrzeby gospodarki odpadami nie mają prawa zbierać zbyt wielu danych osobowych. Generalny inspektor danych osobowych apeluje do wojewodów, by uchylali niezgodne z prawem uchwały.

W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, gminy, ustalając wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okazały się bardzo twórcze.

Niektóre z nich żądają podania danych osobowych nie tylko właścicieli nieruchomości, do czego uprawniają je przepisy prawa, ale domagają się podania również danych o osobach zamieszkujących konkretną nieruchomość, a niekiedy nawet złożenia oświadczeń potwierdzających, że osoby zameldowane pod danym adresem przebywają np. w więzieniu lub domu opieki społecznej.

Zdarza się też, że od właścicieli nieruchomości żądają przekazania np. numeru telefonu kontaktowego czy adresu e-mail. Z kolei, jeśli chodzi o osoby trzecie, to domagają się podania ich imion, nazwisk i numerów PESEL, a także np. zaświadczeń od ich pracodawców stwierdzających wykonywanie pracy poza miejscem zamieszkania.

Czytaj też: RIO wytyka błędy w deklaracjach śmieciowych      

W opinii generalnego inspektora danych osobowych „kreatywność" gmin odnosi się również do innych elementów wzorów deklaracji.

W niektórych zawarte jest oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, co nie jest zgodne z prawem, bo gmina nie ma prawa, by w drodze uchwały wprowadzać rygor odpowiedzialności karnej, gdyż rygor taki mógłby wynikać najwyżej z treści aktu rangi ustawy.

Zdarza się też, że w deklaracjach zawarta jest klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, tymczasem zapis taki może wprowadzać w błąd. Gminy jako organy władzy publicznej są bowiem zobowiązane działać w granicach i na podstawie prawa. Pozyskiwanie zgody nie ma zaś zastosowania, gdy istnieje podstawa prawna w postaci przepisu prawa wymagającego przetwarzania danych dla realizacji określonego uprawnienia lub obowiązku.

Jak przypomina GIODO, w przypadku kontaktu pomiędzy władzami publicznymi a osobami fizycznymi zgoda może być podstawą przetwarzania danych osobowych tylko wtedy, kiedy jej nieudzielenie nie spowoduje odmówienia wykonania zadania publicznego.

- Przykładowo w wielu deklaracjach jest prośba o podanie numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu z obywatelem. Gdyby takie dane były rzeczywiście zbierane dobrowolnie, na potrzeby ułatwienia kontaktu z daną osobą, a ich niepodanie nie wywoływałoby żadnych negatywnych skutków, to można byłoby mówić dobrowolności jej wyrażenia i uznać ją za podstawę uprawniającą do wykorzystywania danych. O tyle w innych sytuacjach jest to wręcz wymuszanie na osobie, aby posiadała telefon komórkowy czy pocztę elektroniczną osoby - mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Generalny inspektor ochrony danych osobowych, po przeanalizowaniu kilkudziesięciu pytań, pism i skarg, które do niego wpłynęły, oraz odnosząc się do zagadnień poruszanych podczas kwietniowej narady wojewodów, skierował do ministra administracji i cyfryzacji wystąpienie, w którym poprosi o zwrócenie uwagi zarówno wojewodom pełniącym funkcję organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jak i samym samorządom, na konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wystąpienie generalnego inspektora danych osobowych publikujemy w dziale multimedia.

- Jeżeli okaże się, że jednak zbyt dużo danych zostało wpisanych do deklaracji śmieciowej, należy zdawać sobie sprawę z tego, że mogą rozpocząć się postępowania GIODO - zapowiada dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Tłumaczy jednocześnie, że efektem ewentualnych inspekcji i postępowań administracyjnych może być wydanie decyzji: albo o zakazie przetwarzania danych, albo o zmianie sposobu przetwarzania danych, albo o wprowadzeniu dodatkowych rozwiązań dotyczących systemów teleinformatycznych i baz danych, w których te informacje są gromadzone.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli nie wie, że nie może w deklaracji wprowadzać zapisów o odpowiedzialności karnej, więc zapis o odpowiedzialności karnej w deklaracji w części F widnieje.

ziuta, 2013-06-25 16:44:24 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU