PARTNER PORTALU
  • BGK

Deklaracje śmieciowe na elektronicznej drodze

  • ZWI    26 marca 2013 - 10:11
Deklaracje śmieciowe na elektronicznej drodze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przypomina, co powinny zawierać gminne uchwały, aby możliwe było wysyłanie deklaracji śmieciowych drogą elektroniczną.
W związku z trwającym procesem dostosowywania uchwał w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Warszawska Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina, że w celu ułatwienia składania deklaracji ustawodawca przewidział możliwość jej złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Aby wysłać deklarację śmieciową drogą elektroniczną gmina - zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - powinna określić w uchwale format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi.

Następnie w uchwale powinien być określony sposób ich przesyłania i rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Jeśli przy dokonywaniu zmian uchwał w sprawie wzoru deklaracji gmina nie dysponuje jeszcze takimi danymi należy w uchwale zmieniającej zapisać, że warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej uchwale.

- W związku ze zbliżającym się terminem obligatoryjnego uruchomienia przez gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uchwały te należy podjąć w możliwie najkrótszym terminie - przypomina warszawska RIO.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.