PARTNER PORTALU
  • BGK

Dezynfekcja wody deszczowej. Konieczna, ale czy skuteczna?

  • Justyna Zamorska, Monika Zdeb, Dorota Papciak    3 kwietnia 2017 - 11:16

Wzrost popularności zbierania i magazynowania wody deszczowej jest ostatnio jedną z najbardziej obiecujących alternatyw zaopatrzenia w wodę do celów gospodarczych i konsumpcyjnych. Bardzo ważnym aspektem świadczącym o bezpieczeństwie wody deszczowej jest jej jakość bakteriologiczna.
Streszczenie

Celem badań była ocena skuteczności powszechnie dostępnego preparatu chlorowego oraz sprawdzenie czasu odtworzenia mikroflory w zdezynfekowanej wodzie. W badaniach, oprócz referencyjnych metod określania ilości mikroorganizmów w wodzie, zastosowano metodę cytometrii przepływowej oraz luminometryczne oznaczanie ilości ATP. Badania wykazały dobry efekt dezynfekcji przy 2% stężeniu wolnego chloru.

1. Wstęp

W wielu krajach świata, w tym również w Polsce, systemy wykorzystujące wody deszczowe w gospodarstwach domowych stają się coraz bardziej popularne. W krajach takich jak Japonia, Niemcy, Australia wody opadowe są gromadzone i wykorzystywane do obsługi budynków użyteczności publicznej, np. lotnisk, hal sportowych, obiektów handlowych [10]. W aspekcie ograniczonych zasobów wód słodkich oraz ciągle wzrastających cen wody wodociągowej, zbieranie wody deszczowej i jej późniejsze wykorzystanie niesie ze sobą dużo korzyści, zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych [14, 15]. Tendencja wskazująca na wzrost rocznych sum opadów, stwarza możliwości ich wykorzystania w gospodarstwie domowym.

Z dachu o powierzchni 200 m2 można uzyskać 7-10 m3 wody miesięcznie, co przy założeniu jednostkowego zużycia na poziomie 150 dm3/(m ∙ d) pozwala na pokrycie potrzeb 4-osobowej rodziny na wodę użytkową (cele nie wymagające jakości wody do spożycia) [13].

Bardzo ważnym aspektem świadczącym o bezpieczeństwie wody deszczowej jest, oprócz jakości chemicznej, jej jakość bakteriologiczna.

Skład chemiczny wody deszczowej umożliwia jej wykorzystywanie jako substytutu wody wodociągowej w gospodarstwach domowych m.in. do prac porządkowych, nawadniania roślin, mycia samochodów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wody deszczowe mogą zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze, które są wymywane z atmosfery oraz z pokryć dachowych, po których spływają do zbiorników magazynujących.

Niektóre drobnoustroje przebywające w powietrzu po przedostaniu się do wody mają zdolność do bytowania w środowisku wodnym.

Przykładami bakterii chorobotwórczych, które bytują zarówno w powietrzu, jak i w wodzie są: Yersinia pestis, Corynebacterium diphtheriae, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila [2]. Stwierdzano również obecność drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak: Campylobacter, Vibrio, Salmonella, Shigella, Pseudomonas. Oprócz w ymienionych bakterii, w wodzie deszczowej mogą występować pierwotniaki i grzyby. Do pierwotniaków chorobotwórczych występujących w wodzie zalicza się: Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Acanthamoeba spp., Cyclosporacayetanensis, Naegleria fowleri [8]. Najliczniej w ystępującymi grzybami są pleśniaki należące do typu lęgniowców (Oomycota) i do klasy sprzężniaków (Mucor, Rhizopus) [3]. Zagrożeniem dla zdrowia mogą być także wirusy, które mają zdolność przeżywania w wodzie przez długi czas, a ich ilości wywołujące chorobę są zazwyczaj niewielkie [5, 8].

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Joanna, 2018-02-15 23:23:55

    Pytanie jest zbyt ogólne.