PARTNER PORTALU
  • BGK

Do 18 marca Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej czeka na ankiety w sprawie inwestycji ściekowych

  • pt    2 marca 2015 - 11:29
Do 18 marca Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej czeka na ankiety w sprawie inwestycji ściekowych
Do 18 marca jst muszą wysłać do urzędów marszałkowskich raporty na temat inwestycji ściekowych - fot.ptwp.pl

To już ostatnia szansa na zgłoszenie przez jst aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej, niezłożenie ankiety do 18 marca może skutkować brakiem dotacji na inwestycje – przypomina Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo wodne, 31 grudnia 2014 r. gminy zakończyły proces weryfikacji obszarów i granic aglomeracji.

Dane te posłużą teraz Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej do opracowania Master Planu dla dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz IV Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

18 marca 2015 r. to ostateczny termin przekazanie zbiorczych danych dotyczących planów inwestycyjnych do urzędów marszałkowskich.

Właśnie na ich podstawie gminy będą mogły ubiegać się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz RPO.

Wynika to z zapisów POIiŚ, w którym inwestycje wnioskujące o dofinansowanie muszą być uwzględnione w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Master Planie.

Niezgłoszenie inwestycji będzie skutkowało wykluczeniem aglomeracji z możliwości uzyskania finansowania w ramach nowej perspektywy.

Powyższe dane należy przekazywać za pomocą formularz do właściwego urzędu marszałkowskiego. Ankieta i szczegółowe wskazówki na stronie KZGW.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.