PARTNER PORTALU
  • BGK

Dodatkowe pół miliarda na kanalizację

  • PAP    5 sierpnia 2010 - 15:18
Dodatkowe pół miliarda na kanalizację

Po 100 mln zł na rok przez najbliższych pięć lat będzie mógł przekazywać samorządom ze śląskiego WFOŚiGW . Pieniądze te dofinansują modernizacje i rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, na które nie starczyło środków unijnych.
Według prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabrieli Lenartowicz, cała przewidziana przez Fundusz kwota powinna pozwolić zrealizować wszystkie 40 projekty śląskich samorządów, które trafiły na listę rezerwową Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego (RPO).

Wszystkie te projekty, mimo pozytywnej opinii ekspertów, wobec wyczerpania się przewidzianych na ten cel ok. 230 mln zł znalazły się na tzw. liście rezerwowej RPO woj. śląskiego. Ich całkowity koszt oszacowano na ok. 470 mln zł, przy zakładanym dofinansowaniu unijnym 347 mln zł.
Samorządy, których projekty wodociągowe i kanalizacyjne nie dostały unijnego wsparcia, z reguły nie są w stanie sfinansować ich samodzielnie - koszty przewyższają bowiem często ich roczne budżety. Jednocześnie na gminach ciążą unijne wymogi środowiskowe, których spełnienie wymaga budowy lub modernizacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków do 2015 r.

Aby pomóc samorządom w realizacji tych przedsięwzięć, przedstawiciele WFOŚiGW i samorządu woj. śląskiego podpisali w czwartek porozumienie, które otwiera możliwość dofinansowania ze środków Funduszu projektów już raz zweryfikowanych w ramach procedury ubiegania się o środki unijne. Procedura będzie więc możliwie prosta, bowiem projekty te nie będą sprawdzane powtórnie.

- Zobaczyliśmy, że na liście projektów, które nie mają już szans na unijne dofinansowanie jest obecnie 40 projektów, (...) na które gminy wydały już pieniądze, bo przygotowanie dokumentacji i procedury jest bardzo kosztowne. (...) Postaraliśmy się zaproponować sposób, który będzie prawie tak korzystny jak dotacja z RPO, a będzie odpowiedni do możliwości finansowych Funduszu - mówiła Lenartowicz.

Fundusz zaproponował samorządom dofinansowanie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji w formie - po połowie - dotacji i nieumarzalnej pożyczki. - Te środki będą mogły być przekazywane zaliczkowo transzami, więc poziom zobowiązań, który ma wpływa na poziom zadłużenia samorządów, (...) będzie rósł z wartością umowy - wyjaśniła prezes.

Porozumienie umożliwia też WFOŚiGW sfinansowanie wszystkich kosztów inwestycji, które podlegają dofinansowaniu ze środków RPO, czyli np. wydatków na promocję przedsięwzięcia, czego w innych warunkach Fundusz nie może robić. - Chodzi o to, by tych projektów już nie zmieniać, bo to kosztuje, a boimy się, by się nie zdezaktualizowały - zaznaczyła Lenartowicz.

Samorządy, które będą chciały ubiegać się o to dofinansowanie, powinny wypełnić skrócony wniosek ze strony internetowej Funduszu. Wniosek powinno uzupełnić potwierdzenie urzędu marszałkowskiego, że projekt przeszedł pozytywnie przez sito RPO i nie dostał stamtąd dofinansowania ze względu na brak środków, a także oświadczenie, że zakres aktualnego projektu jest tożsamy z zakresem wniosku złożonego w ramach RPO.

W czwartkowym podpisaniu porozumienia WFOŚGiW z samorządem woj. śląskiego uczestniczyli samorządowcy z gmin, których projekty wodne i kanalizacyjne trafiły na listę rezerwową RPO. Najdroższy z nich - za ponad 31,5 mln zł - przygotowała gmina Łazy, najtańszy - za ok. 1,5 mln zł - szpital neuropsychiatryczny w Lublińcu.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.