Dopłata do opłaty za śmieci w Białymstoku

Zgodnie z przyjętą uchwałą przez Radę Miasta Białegostoku, samotnie zamieszkujący emeryci i renciści mogą ubiegać się o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopłata o jaką można się ubiegać wynosi 5zł miesięcznie.
Dopłata do opłaty za śmieci w Białymstoku

Aby móc się ubiegać o dopłatę należy spełnić określone warunki. Właściciel nieruchomości musi być emerytem lub rencistą i zamieszkiwać nieruchomość samotnie. Warunkiem koniecznym jest również nie posiadanie innego źródła dochodu niż emerytura lub renta. Na dzień składania wniosku nie można również posiadać zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku osób zamieszkujących w domach jednorodzinnych, osobiście składamy wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Białymstoku w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 9, pok.203 ( II piętro).

Czytaj też: Ukarzą gminę za brak przetargu śmieciowego

Do wniosku należy dołączyć ostatni odcinek emerytury, decyzję o przyznaniu renty lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy jak również wszelkie inne dokumenty, które mogą mieć zdaniem wnioskodawcy wpływ na przyznanie prawa do dopłaty, ( w tym stosowne oświadczenia).

W imieniu osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych wnioski o dopłatę składać będą zarządy. Osoba spełniająca wspomniane wcześniej warunki powinna przekazać taką informację do zarządu, któremu jako podmiotowi składającemu deklarację przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dopłaty. 

Po złożeniu wniosku zostanie on zweryfikowany, rozpatrzony, a na koniec zostanie wydana informacja w sprawie dopłaty. W przypadku przyznania dopłaty będzie ona przysługiwała od następnego miesiąca od złożenia wniosku do końca danego roku. W przypadku ubiegania się o dopłatę na rok 2014, wniosek należy złożyć do 2 grudnia 2013r.

Wniosek można pobrać również ze strony internetowej, szczegółowe informacje dotyczące dopłata uzyskać można pod nr. tel. 85 678 49 01.

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

socjalizm zaryczał i was dalej nas zje. Weryfikacja powinna być 14 etapowa a kwestionariuszy co najmniej sześć. Każdego beneficjenta trzeba dokładnie prześwietlić na 6 pokoleń wstecz. Słuszną linię na tamta władza. Bareja ;powinien się u was pisania scenariuszy uczyć.

pllo, 2013-09-15 15:01:36 odpowiedz

Ciekaw jestem jak przeprowadzana jest weryfikacja w dużej spółdzielni mieszkaniowej?
Czy wysokość ulgi czasem nie przekroczy kosztów tej weryfikacji?
Jak to ma funkcjonować przy zmianie statusu takiego emeryta?
Co zdecydowało, że tylko samotni dziadkowie/babcie mogą się ubiegać
...o ulgę?
Dlaczego pominięto ludzi nie mających żadnych dochodów?
rozwiń

taba-t1, 2013-09-14 15:00:17 odpowiedz

żarty jakieś czy co... ile papieru trzeba zużyć, zatrudnić pracownika do wydawania druków, stawiania pieczątek, przyznawania, naliczania i przekazywania należności... nie żartujcie z obywateli

Maria łapecka, 2013-09-14 01:12:38 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE