PARTNER PORTALU
  • BGK

Duże zróżnicowanie w infrastrukturze komunalnej

  • wnp.pl (Piotr Stefaniak)    2 listopada 2009 - 10:44

Ponad 130 tys. km liczyła w końcu końcu 2008 roku sieć gazowa w Polski, w tym 110 tys. km przypadało na sieć rozdzielczą - informuje GUS w najnowszym opracowaniu nt. infrastruktury komunalnej. Do tekstu dołączamy ten dokument.
Największe zagęszczenie sieci gazowej w układzie przestrzennym występuje na terenach województwa małopolskiego (144,3 km na 100 km kw.), śląskiego (127,7) i podkarpackiego (102,3), przy dominującej pozycji miast, gdzie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 235,8 km na 100 km kw.

Najwięcej sieci gazowej rozdzielczej przybyło w województwie mazowieckim - ok. 370 km. Natomiast w lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim sieci te zwiększyły się o mniej niż 50 km.

Ogółem - w ub.r. większe tempo rozwoju infrastruktury wystąpiło na wsi (wzrost o 1,6 proc.) niż w miastach (w 1,4 proc.). Nastąpił również wzrost liczby korzystających z gazu na wsi z 18,5 proc. w 2007 r. do 18,8 proc. w 2008 r. Najwyższą sprzedaż gazu z sieci przez gospodarstwa domowe (w przeliczeniu na 1 odbiorcę) odnotowano w województwie wielkopolskim (819,9 m szesc.), a najniższą w województwie łódzkim (333 m szesc.).

W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci cieplnej występuje na terenach województwa śląskiego (26 km/100 km kw.). pomorskiego (25 km/100 km kw.) i kujawsko-pomorskiego (19,5). Natomiast w pozostałych kształtowało się poniżej 11 km/100 km kw.

Ogółem w ciągu roku sprzedano ok. 221019 TJ energii cieplnej, w tym na potrzeby ogrzewania mieszkań ok. 191187 TJ. Dało to możliwość ogrzania ok. 2334 mln m3 kubatury budynków ogółem.

Sieć wodociągowa rozdzielcza liczyła w grudniu 2008 r. ok. 263 tys. km i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 2,2 proc. (o 6 tys. km, z czego 4 tys. na wsi). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci występuje na terenach województwa śląskiego (156,4 km/100 km kw.), kujawskopomorskiego (118,3), łódzkiego (116,7) i małopolskiego (112,4).

Najwyższe zużycie wody przez gospodarstwa domowe na cele komunalno-bytowe odnotowano w województwie mazowieckim (191,4 hm szesc.) i śląskim (142,9), podczas gdy najniższe w województwie lubuskim (31) i opolskim (30,4).

Sieci kanalizacyjne miały łączną długość 95 tys. km i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 6 proc. (tj. o 5 tys. km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci występuje w województwie śląskim (79,2 km/100 km kw.), podkarpackim (58,7), małopolskim (57,3) oraz dolnośląskim (38,0).

W ilości ogółem odprowadzonych ścieków występują istotne różnice w poszczególnych województwach. I tak, wielkości te kształtują się od ok. 200 hm szesc. w województwie mazowieckim, do ok. 29 hm szesc. w województwie opolskim i świętokrzyskim, przy wzroście ilości odprowadzanych ścieków na terenach wiejskich. Jest to wynikiem wzrostu inwestycji na sieć ogólnospławną i na ścieki gospodarcze.
 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: