PARTNER PORTALU
  • BGK

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

  • Michał Nowak    10 maja 2017 - 08:42
Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
W publicznym sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz rekultywacji pracuje ok. 97 tys. osób. (fot. ZWiK Łódź)

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej obchodzimy 10 maja. To oni zaspakajają podstawowe potrzeby społeczności. Tylko w zakresie dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz rekultywacji, w 2016 r. zatrudnionych było w sektorze publicznym 97 tys. osób.
• Nie wszystkie spółki komunalne świętują w sposób szczególny Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej.

• W związku ze świętem, prezesi spółek w większości życzyliby sobie jednego: spokoju pracy oraz stabilności i przewidywalności prawa.

• Prezesi podkreślają, że specyfika spółek komunalnych i sposób zarządzania nimi różnią się od podmiotów prywatnych.

***** 

Zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych – to najprościej zdefiniowany cel, jaki przyświeca szeroko rozumianej gospodarce komunalnej.

Transport publiczny, wodociągi i kanalizacja, gospodarka odpadami czy usługi społeczne to tylko wycinek potrzeb zaspakajanych przez podmioty komunalne działające w samorządach. 10 maja pracownicy komunalni mają swoje święto. Dla władz samorządowych każdego roku to okazja do składania życzeń pracownikom podległych jednostek. A czy ten dzień jest jakoś szczególnie obchodzony wśród głównych zainteresowanych?

Praca ponad świętowanie

- Generalnie nie obchodzimy tego dnia w sposób szczególny, ale jest to bardzo miłe i w jakiś sposób staramy się to propagować – mówi Piotr Szewczyk, przewodniczący rady RIPOK, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach Nowych k. Kalisza.

Podobnie wypowiada się Grzegorz Rybka, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej: - Do tej pory nie obchodziliśmy w jakiś szczególny sposób dnia pracownika gospodarki komunalnej. Mamy pewne plany na przyszły rok, natomiast w czerwcu tego roku zorganizujemy Dzień Zdrowia dla naszej załogi – zaznacza.

Inaczej jest w Tychach, gdzie tamtejsze Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej obchodzi to święto od kilkunastu lat. – Przejawia się to w różnych formach. Czasem jest to piknik dla pracowników z rodzinami, innym razem spotkania wyłącznie dla pracowników. Przyznajemy tego dnia również nagrodę pieniężną – mówi Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu RCGW w Tychach.

Zarządzanie spółką komunalną nie jest proste

A jak to jest zarządzać spółką komunalną, która nie tylko świadczy kluczowe dla społeczności usługi, ale jest też często rozliczana przez mieszkańców i podlega stałemu monitoringowi pod względem wydatkowania pieniędzy?

-  Zarządzanie tego typu spółkami bywa często zaskakujące z powodu różnych czynników politycznych, czy społecznych. Zawsze trzeba być gotowym na różne scenariusze – mówi Tadeusz Rzepecki, przewodniczący rady w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie, prezes Tarnowskich Wodociągów. – Czasem nawet jeśli jest stabilnie, zarząd się nie zmienia i konsekwentnie realizuje plany, to nie jest powiedziane, że nic już nas nie zaskoczy – dodaje.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.