PARTNER PORTALU
 • BGK

Edukowali mieszkańców Sosnowca

 • esosnowiec.pl (Arkadiusz Kaczor)    2 listopada 2012 - 09:15
Edukowali mieszkańców Sosnowca

Kluczowy dla miasta projekt „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Sosnowcu” wkracza w kolejny etap, który polega na wdrażaniu w mieście programu selektywnej zbiórki odpadów.
W ubiegłą środę odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie, mające zapoznać sosnowiczan z zasadami, na których będzie się opierał nowy system.

W tej chwili trwają konsultacje nad projektem dokumentu pn. „Program selektywnej zbiórki odpadów dla Miasta Sosnowca", który jest wynikiem analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i zawiera założenia, cele oraz zasady organizacji i funkcjonowania nowego systemu.

Dokument zawiera również takie elementy, jak określenie oczekiwanych rezultatów wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki oraz działań z zakresu ewaluacji programu.

Czytaj też: Jak gminy sobie radzą z ustawą śmieciową

- Od dwóch lat realizujemy obowiązki wynikające z przepisów unijnych i znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - mówiła podczas spotkania Iwona Balińska, kierownik Jednostki Realizującej Projekt i podkreśliła: - Te spotkania są niezbędne. W Sosnowcu, tak samo jak w większości miast w Polsce, selektywna zbiórka odpadów kuleje. W mieście co prawda od jakiegoś czasu działa ten system, ale realizuje go od 5 do 10 proc. mieszkańców. Docelowo realizować go mają wszyscy.

Jak informują w UM, celem wprowadzanego w mieście selektywnego zbierania odpadów jest wydzielenie z masy odpadów komunalnych ich poszczególnych frakcji, czyli nadających się do recyklingu surowców wtórnych. Zalicza się do nich papier, szkło oraz tworzywo sztuczne.

System obejmuje również tzw. odpady zielone, ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe, budowlane i niebezpieczne (m.in. przeterminowane leki i chemikalia, czy zużyte baterie i akumulatory). -Podzielimy miasto na cztery sektory względem zbliżonej liczby mieszkańców i zbliżonej zabudowy.

Nowością w systemie będą tzw. punkty selektywnej zbiórki odpadów. Przynajmniej po jednym w każdym sektorze. Mieszkańcy będą tam mogli przekazywać odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe i budowlane - tłumaczyli autorzy programu.

Po wysegregowaniu ze strumienia odpadów komunalnych w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu, realizowanego w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu", poszczególne odpady będą bezpiecznie przetwarzane - przykładowo odpady ulegające biodegradacji trafią do kompostowania, a odpady wielkogabarytowe zostaną skierowane do demontażu.

Dzięki temu, jak wynika z wyliczeń, masa odpadów trafiających na składowisko zostanie zredukowana o co najmniej 46 proc. po pełnym roku funkcjonowania zakładu.

Podczas spotkania mieszkańcy dowiedzieli się, że selektywna zbiórka odpadów w Sosnowcu będzie opierać się na tzw. systemie trójpojemnikowym. Jego główną zasadą jest wprowadzenie 3 rodzajów pojemników: pojemnik „odpady mokre", pojemnik „odpady suche" oraz pojemnik „szkło".

W ten sposób segregować będą odpady zarówno mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. - Patrząc na wymogi ustawy staraliśmy się wybrać minimum, które jest konieczne. Stąd 3 pojemniki a nie 13. Bo o ile to drugie rozwiązanie byłoby jeszcze możliwe przy zabudowie jednorodzinnej, o tyle w mieszkaniu w bloku jest to nierealne - przekonywał naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Romuald Śmigielski.×
KOMENTARZE (22)

 • Whistleblower, 2012-11-15 15:21:36

  15730 - wklej do google.pl hasło: "art. 79a ustawy o odpadach" i zobacz, że do lipca 2011 były określone kary, które miały być egzekwowane w stosunku do przedsiębiorców za brak ograniczenia deponowania bioodpadów. Ale rząd który dba przede wszystkim o operatorów maszynek do kręcenia lodów ...w odpadach - udał głupa i zlikwidował ten art. 79a w ustawie o odpadach...  rozwiń
 • 15730, 2012-11-15 14:48:07

  Andrzeju kary są zapisane w ustawie dopiero od lipca 2011, z obowiązywaniem od 2013, to po pierwsze. Po drugie, w strukturach lokalnych królują pociotkowie kolesi z SLD i PiS oraz różnych lokalnych komitetów, a po trzecie to własnie dopiero ten rzad zmartwił się tym, że od 12 lat nie wypełniamyzob...owiązań wobec uni i szybko wprowadzil ustawe, ale dośc kulawą, chyba z pospiechu... Za lata zaniedban winne jest SLD i PiS, a trudno uporzadkować w 4 lata coś co 20 lat było zaniedbywane - mimo, ze gminy miały na to odpowiednie instrumenty, ale tylko nieliczne z nich skorzystały, jak np. Pszczyna.  rozwiń
 • Andrzej z Kraszewic, 2012-11-07 13:07:51

  Jeśli rząd ma w d...e zakaz zatrudniania POciotków na synekurach (patrz w google.pl "lista hańby Platformy Obywatelskiej") i jeśli rząd nie martwił się przez ostatnie lata jak Polska ma wypełnić unijne zobowiązania z 2001 roku - to czego można wymagać od samorządów... Trzeba zacząć od góry..., jak z rybą... A na marginesie - ktoś zapłacił kare za brak ograniczenia deponowania śmierdzących odpadów na składowiskach? Przecież termin był jasno określony w artykule 79a ustawy o odpadach... Jak przedsiębiorcy zapłacą kary za to, że tego nie zrobili do 31 grudnia 2010 roku - to może gminy będą płacić kary za 2013 rok....  rozwiń