PARTNER PORTALU
  • BGK

Egzekucja opłat za śmieci wraca do urzędów skarbowych. Ale są wyjątki

  • AW    1 kwietnia 2015 - 13:04
Egzekucja opłat za śmieci  wraca do urzędów skarbowych. Ale są wyjątki
Jeśli nie będzie porozumień, miasta będą zobowiązane do przekazywania spraw egzekucyjnych fiskusowi (fot.fotolia)

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jeśli chce być nadal organem egzekucyjnym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, musi zawrzeć stosowne porozumienie z naczelnikiem urzędu skarbowego - wyjaśnia resort środowiska.
Ministerstwo Środowiska opublikowało wyjaśnienie w sprawie zmiany właściwości organów egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zamieszczamy je w dziale Multimedia).

Listopadowa nowelizacja ustawy śmieciowej przywróciła zasady ogólne wskazane w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w myśl których organami egzekucyjnymi należności pieniężnych są naczelnicy urzędów skarbowych i prezydenci niektórych miast.

To zmiana, na którą czekano w wielu samorządach, gdzie egzekucja opłat mocno kulała w 2014 r.

Zgodnie z art. 6qa w brzmieniu sprzed nowelizacji organem egzekucyjnym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi był wójt, burmistrz lub prezydent miasta (odpowiednio właściwy organ związku międzygminnego). 

Po wejściu w życie zmian (nastąpi to 18 kwietnia br. czyli w 3 miesiące od ogłoszenia ustawy), miasta będą zobowiązane do przekazywania akt spraw egzekucyjnych fiskusowi.

Ustawodawca dopuścił jednak możliwość, iż wójt, burmistrz prezydent będzie chciał pozostać organem egzekucyjnym w sprawach gospodarki odpadami na terenie swojej gminy. W takich przypadkach konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia z naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego. Ale pośpiechu nie ma.

- Porozumienie, o którym mowa w art. 6qa ustawy w brzmieniu po nowelizacji, może być zawarte w każdym czasie, a nie tylko w trzymiesięcznym okresie przejściowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Wówczas organy gminy nie będą przejmowały spraw egzekucyjnych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych, wszczętych przed wejściem w życie porozumienia, tylko dokończy je organ dotychczas w właściwy czyli naczelnik urzędu skarbowego - wyjaśnia resort środowiska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • Tadeusz Babicz, 2015-04-02 23:35:18

    W końcu to jest podatek. Jakiś profesor, mądrze powiedział, że lepiej było podnieść o 0,5% VAT wtedy by było najsprawiedliwiej i cała ta machina i polityka i i wszystko z tym związane byłoby z głowy. A tak, to trzeba realizować całe "piekiełko", a może się okazać, że i piekło. Może ktoś z ...wpływowych decydentów wpadnie na równie prozaicznie prosty pomysł?  rozwiń