PARTNER PORTALU
  • BGK

Eksmisje, mieszkania socjalne: Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz interweniuje

  • MN    3 stycznia 2017 - 09:59
Eksmisje, mieszkania socjalne: Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz interweniuje
Mieszkania nie są przystosowane do stopnia niepełnosprawności, nie spełniają warunków sanitarnych - skarżą się dłużnicy. (fot. pixabay.com)

• Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie problemów związanych z procedurą eksmisyjną.
• Dłużnicy skarżą się, że oferowane im lokale często są wręcz nienadające się do zamieszkania ze względu na ich stan techniczny.
• RPO zwraca uwagę, że wnosił już ponad pół roku temu o zmiany w ustawach dotyczących praw lokatorów i do tej pory nic z tym nie zrobiono.
Jak wynika z licznych skarg wpływających do Biura RPO, w obowiązujących przepisach prawa brakuje trybu realizacji – przyznanego dłużnikowi w wyroku eksmisyjnym – uprawnienia do lokalu socjalnego, ale także efektywnego trybu na poddanie ocenie sądu, czy proponowany lokal socjalny odpowiada definicji ustawowej.

Dłużnicy wskazują, że gminy często oferują im lokale nie tylko nieodpowiednie ze względu na sytuację zdrowotną, czy rodzaj niepełnosprawności, ale czasem wręcz nienadające się do zamieszkania ze względu na zły stan techniczny czy sanitarny. Podejmowane próby kwestionowania standardu proponowanych przez gminy lokali socjalnych nie odnoszą zazwyczaj skutku. Wobec braku efektywnego środka prawnego w tym zakresie, obywatele czują się bezradni i pozbawieni faktycznej ochrony.

Czytaj też: Limanowa chce przesiedlić rodziny romskie do sąsiedniej gminy. Burmistrz i mieszkańcy się buntują

Rzecznika zaniepokoił ponadto fakt, iż w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, nie zostały zawarte przepisy, o których wprowadzenie rzecznik zwracał się w wystąpieniu z dnia 18 maja 2016 r. Postulował wtedy, że należy doprecyzować tryb realizacji uprawnienia do lokalu socjalnego przyznanego w wyroku eksmisyjnym.

Czytaj też: Eksmisje, mieszkania socjalne: Zmiana przepisów? Sąd zdecyduje komu należy się mieszkanie?

Rzecznik zwrócił się do Ministra o poinformowanie o zajętym stanowisku oraz o wprowadzenie w przygotowywanych zmianach ww. ustawy przepisów doprecyzowujących kwestie trybu realizacji uprawnienia dłużnika do lokalu socjalnego, jak też określających tryb, w jakim może on poddać kontroli wypełnienie przez gminę obowiązku wskazania lokalu socjalnego, odpowiadającego warunkom ustawowym.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • marek zakrzewski, 2017-01-03 14:44:33

    Jaki problem? Mostów do zamieszkania "pod" jest ci u nas dostatek. Dodatkowo śmietników. Ustawę o eksmisji przyjęła poprzednia władza, RPO protestował bez skutku, co utwierdziło opinię że niewiele, jako instytucja, może. Ludzie w antyhumanitarnych warunkach w noclegowniach od 19 do 7.oo, n...a dworcach, altankach to zdobycz Polski Wolnej, Wszystkich Polaków. Swoisty przykład demo coś tam.  rozwiń