PARTNER PORTALU
  • BGK

Enea rozmawia z samorządami

  • ZWI/wzp.pl    9 kwietnia 2011 - 09:08

Zarząd spółki Enea Operator zaprosił marszałków z województw Polski północno-zachodniej na spotkanie konsultacyjno-prezentacyjne. W rozmowach w Szczecinie, uczestniczyli marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek województwa lubuskiego Jarosław Sokołowski oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Spółkę Enea Operator reprezentowali prezes Artur Różycki oraz wiceprezesi Artur Kowalczyk i Jakub Kamyk.
Konsultacje dotyczą zagadnień z zakresu planów rozwoju spółki, problemów związanych z prowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych, a w szczególności budowy nowych linii wysokiego napięcia, oraz działań samorządu wynikających ze znowelizowanego Prawa energetycznego i ich możliwej korelacji z zakładanym planem rozwoju spółki.  

Przed spotkaniem roboczym marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek wielkopolski Wojciech Jankowiak i prezes Enei Operator Artur Różycki spotkali się z dziennikarzami mediów regionalnych. Marszałkowie Geblewicz i Jankowiak podkreślili wagę tych rozmów, gdyż bezpieczeństwo energetyczne dla obu regionów to priorytetowe wyzwanie.

- Dokładnie dziś obchodzimy rocznicę blackoutu, gdy Szczecin i okolice pozbawione zostały energii elektrycznej. Wiemy, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo energetyczne i dlatego spotykamy się z zarządem Enei, aby rozmawiać o planach inwestycyjnych spółki w odniesieniu do naszych regionów. Mamy nadzieję znaleźć taką płaszczyznę współpracy, która pozwoli nam wspólnie rozwiązywać nasze problemy – mówił marszałek Geblewicz.

Natomiast wicemarszałek Jankowiak zaznaczył, że bezpieczeństwo energetyczne nie może zaburzać gospodarki przestrzennej regionu. - Jestem żywotnie zainteresowany wszelkimi formami współpracy z operatorem, inwestycjami i rozwojem infrastruktury. Wielkopolska notuje białe plamy, gdzie dostępność do energii elektrycznej jest barierą rozwojową. Szereg inicjatyw oddolnych naszych samorządów napotyka na przeszkody. Kolejny problem, to energetyka wiatrowa. Ze strony spółki Enei jest otwartość, ale to trzeba koordynować, aby nie zabudować wiatrakami tych przestrzeni, które mogą być kluczowe ze względu na interes całego regionu – zauważył Wojciech Jankowiak.

Prezes Różycki głównie koncentrował się na problemach, z jakimi boryka się spółka ze swoimi inwestycjami infrastrukturalnymi, a także na planach rozwoju jego firmy do 2015 r.

- To, co się wydarzyło w Szczecinie trzy lata temu było dla nas zaskoczeniem, bo to wydarzenie bez precedensu. Ale klimat i zdarzenia atmosferyczne są coraz bardziej gwałtowne i wyrządzają coraz większe szkody społeczeństwu, dlatego trzeba się zabezpieczać. Z kolei zabezpieczenie kosztuje – stwierdził prezes Różycki. - W związku z dzisiejszym spotkaniem oczekujemy informacji, jakie inwestycje są niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego województw z Polski północno-zachodniej, dyskusji na temat barier natury formalno-prawnej, jakie napotykamy jako operator w czasie realizacji naszych inwestycji, a także możliwości pozyskania na te inwestycje środków unijnych. Stan sieci w naszym rejonie bardzo różni się od sieci w Europie Zachodniej, a przecież właśnie unijne pieniądze mają służyć wyrównywaniu różnic między regionami.

Prezes Artur Różycki przypomniał o skali zrealizowanych i planowanych inwestycji Enea Operator w województwie zachodniopomorskim. - W 2008 r. wydano 95 mln zł, 2009 r. – 124 mln zł, w 2010 r. – 136 mln zł – wyliczał prezes Różycki. - Do 2015 r. planowane są inwestycje o wartości 400 mln zł na rozwój sieci elektroenergetycznych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • justin231, 2011-04-11 09:50:17

    Stanowczo w gminach i samorządach jest różnego rodzaju marszałków i prezesów. "Prywata" partyjnych urzędników wykrada pieniądze gminom. Trudno znaleźć winnych niedociągnięć, bo odpowiedzialność rozpływa się po partyjnych "kościach". Partie niech odejdą z gmin, to wtedy będziemy ...wiedzieli ,kto ponosi faktycznie odpowiedzialność, a kto nie za nadużycia.  rozwiń