PARTNER PORTALU
  • BGK

Energetyczna agencja i oszczędności

  • ZWI    7 listopada 2012 - 15:12
Energetyczna agencja i oszczędności

Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE) jako pierwsza w kraju agencja (a mamy ich w sumie pięć) przeprowadziła przetarg na grupowy zakup energii. Jej działalność to nie tylko doradztwo i organizacja szkoleń czy konferencji.
Jak informuje mazowiecki urząd marszałkowski, skończył się trzyletni grant, który pozwolił utworzyć MAE. Dotychczas z tej formy skorzystało już 197 instytucji - szpitali, urzędów, szkół, przedszkoli, bibliotek oraz ośrodków sportowych.

Przyniosło to oszczędności finansowe średnio w wysokości ponad 20 proc. Koniec grantu to nie koniec działalności MAE. W tej chwili m.in. współpracuje przy inicjatywie Jessica, prowadzi trzy granty - badawczy nad magazynowaniem energii cieplnej, nad stworzeniem planu energetycznego dla Mazowsza, a także rozwojem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE.

Województwo mazowieckie jest największym poza Śląskiem konsumentem energii elektrycznej. W ciągu ostatnich 10 lat jej zużycie w przeliczeniu na jednego mieszkańca Mazowsza wzrosło w przypadku energii elektrycznej o 50 proc., a w przypadku energii na ogrzewanie o 35 proc. Jednak wciąż poziom wytwarzanej w naszym regionie energii jest niewystarczający.

Potrzebne jest uświadamianie m.in. samorządów lokalnych o korzyściach płynących z racjonalnego użytkowania energii czy możliwościach wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł. Tym właśnie zajmuje się Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE), którą trzy lata temu utworzył Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z 51 partnerami.

Powstała ona w ramach projektu Utworzenie regionalnej agencji zarządzania energią w Województwie Mazowieckim współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (Program „Inteligentna Energia dla Europy" - IEE).

MAE jako pierwsza agencja w kraju przeprowadziła przetarg na grupowy zakup energii. Wzięło w nim udział aż 16 największych mazowieckich szpitali. Z tej formy korzystają obecnie urzędy, szkoły, przedszkola, biblioteki czy ośrodki sportowe. Dzięki temu koszty zakupu energii spadły w tych placówkach o ponad 20 proc.

Ważnym elementem działalności MAE jest ostatnio współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach mechanizmu finansowego JESSICA, z którego część środków będzie przeznaczona na projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Uczestniczy również w budowie inteligentnych sieci energetycznych smart grid - zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. MAE była także inicjatorem powstania Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE, którego prace obecnie koordynuje.

Jak podkreśla urząd marszałkowski, ważnymi przedsięwzięciami są obecnie dwa unijne granty - EINSTEIN STES technologies - sezonowe magazynowanie energii promieniowania słonecznego) oraz CEP-REC - regionalne planowanie energetyczne (Program Central Europe).

Pierwszy z nich to jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej tego typu projekt badawczy. Prowadzony jest w budynku szpitala w Drewnicy. Drugi to ważne przedsięwzięcie - modelowe w skali kraju, dzięki któremu powstanie regionalny plan energetyczny. Będzie to dokument wiążący dla samorządów lokalnych. Co ważne - może stać się wzorcem dla innych województw.

Działalność MAE to również usługi doradcze m.in. przy takich przedsięwzięciach jak budowa systemu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w gminach (ok. 1400 budynków jednorodzinnych), budowa instalacji kolektorów słonecznych oraz modernizacja układu grzewczego w zakładach opieki zdrowotnej (12 szpitali na Mazowszu), ale też np. budowa instalacji biogazowej średniej wielkości wykorzystującej lokalne substraty rolnicze czy wykorzystanie gazu odpadowego w oczyszczalni ścieków do produkcji ciepła.

W ramach swoich usług wspiera samorządy lokalne, jak i mazowieckie instytucje we wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych.

MAE organizuje i współorganizuje szkolenia konferencje i seminaria poświęcone tematyce efektywności energetycznej oraz pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • houk, 2012-11-08 22:05:21

    Myśle, że kto rozwikła różnice pomiędzy wspólnotą pierwotną a naszym modelem wolnego rynku kształtowanym na jej podobieństwo ( bo te zakupy grupowe jak żywo przypominają wspólną michę ), ma szansę na Nobla przynajmniej w dzidzinie mniemanologii stosowanej.