PARTNER PORTALU
  • BGK

Energetyka jądrowa w Polsce: Jakie są perspektywy rozwoju i kwestia bezpieczeństwa?

  • EkoAtom.com.pl (Jan Składzień)    4 kwietnia 2016 - 12:44
Energetyka jądrowa w Polsce: Jakie są perspektywy rozwoju i kwestia bezpieczeństwa?

Elektrownia jądrowa jest przedsięwzięciem niezwykle kapitałochłonnym (fot.fotolia)

• Jednym z głównych problemów jest obecnie zapewnienie odpowiednich dostaw energii.
• Konieczność budowy elektrowni jądrowych w Polsce jest przez pewne środowiska stanowczo kontestowana.
• Budowa elektrowni jądrowej wymaga wielokierunkowych działań władz centralnych.
Jednym z głównych problemów społeczeństw w krajach rozwiniętych jest obecnie zapewnienie odpowiednich dostaw energii, w tym szczególnie energii elektrycznej, przy spełnieniu odpowiednich uwarunkowań środowiskowych. W sektorze wytwarzającym elektryczność można ogólnie wyróżnić trzy grupy producentów tego nośnika energii. Najbardziej rozwinięty na świecie, a zdecydowanie dominujący w Polsce, wytwórczy podsektor energetyczny to elektrownie wykorzystujące tradycyjne paliwa węglowe i węglowodorowe: węgiel kamienny i brunatny, paliwa ciekłe oraz gaz ziemny. Grupę drugą stanowią instalacje korzystające ze źródeł naturalnych, głównie pochodzenia słonecznego i są to tzw. odnawialne źródła energii oraz „wielka" energetyka wodna. Trzecia część rozpatrywanego sektora to elektrownie jądrowe, wykorzystujące ciężkie izotopy rozszczepialne. W środowisku polskich energetyków można

Czytaj też: Choczewo nie będzie mieć atomówki

Można spotkać się z opinią, że w następnej dekadzie elektryczność powinna być w Polsce wytwarzana w wymienionych podsektorach energetycznych w proporcji 70: 15: 15. Wymaga to oczywiście rozbudowy w racjonalny sposób odnawialnych źródeł energii oraz budowy bezpiecznych i efektywnie działających bloków jądrowych.

Celowość, a może nawet konieczność, budowy elektrowni jądrowych w Polsce jest przez pewne środowiska stanowczo kontestowana. Podstawowym argumentem wysuwanym przez część z nich są kwestie środowiskowe, czyli zagrożenia stwarzane przez eksploatację bloków energetycznych z reaktorami jądrowymi. Akurat te zarzuty są, paradoksalnie, najmniej uzasadnione.

Jak wykazują statystyki produkcja elektryczności w układach z jądrowymi reaktorami wodnymi jest z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz zagrożeń środowiskowych bardzo korzystna i porównywalna jedynie z energetyką gazową. Reaktory wodne trzeciej generacji spełniają bardzo rygorystyczne wymagania stawiane elektrowniom jądrowym. Zgodnie z tymi wymaganiami, nawet w przypadku rozerwania obiegu pierwotnego obszar położony w odległości powyżej ok 1 km od elektrowni powinien być całkowicie bezpieczny i nie wymagać żadnych natychmiastowych działań ochronnych.

Możliwość budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest uzależniona jednak od spełnienia także innych warunków, niż wyjątkowo ostre warunki bezpieczeństwa. Przede wszystkim niezbędne jest przyzwolenie społeczeństwa, a środowiska tzw. ekowo- jowników z pewnością wykorzystają wszystkie możliwości, aby nie dopuścić do akceptacji rozwoju energetyki jądrowej.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.