PARTNER PORTALU
  • BGK

Energia, gaz, ciepło: Polacy zużywają coraz mniej prądu

  • MN    3 listopada 2016 - 15:34
Energia, gaz, ciepło: Polacy zużywają coraz mniej prądu
Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 2005-2015. (źródło: GUS)

• Największy przyrost długości sieci gazowej w ostatnich 10 latach zaobserwowano na terenach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego – o 440 proc.
• W ciągu 10 lat znacznie spadło zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe – najbardziej w miastach.
• Wzrosło też zagęszczenie sieci cieplnej, choć nierównomiernie – najbardziej w woj. śląskim, najmniej w woj. lubuskim.
W ostatnim dziesięcioleciu utrzymuje się wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury systemu gazu ziemnego. Od 2005 r. długość sieci gazowej ogółem zwiększyła się o 23,7 tys. km (tj. o 19,4 proc.) i w 2015 r. osiągnęła długość 146,0 tys. km, z czego 124,8 tys. km przypadało na sieć rozdzielczą. W stosunku do 2014 r. odnotowano wzrost długości sieci gazowej ogółem o prawie 3,6 tys. km (tj. o 2,5 proc.). Na obszarach wiejskich jej długość wzrosła o 11,8 tys. km (tj. o 20,9 proc.), w miastach również odnotowano wzrost o 9,4 tys. km (tj. o 19,8 proc.).

Znaczny przyrost w długości sieci gazowej rozdzielczej zaobserwowano w miastach województw:
lubuskiego – o prawie 35 proc., podlaskiego – o 31,5 proc. i pomorskiego – o 30,5 proc. oraz na obszarach wiejskich województw: kujawsko-pomorskiego – o 440 proc., pomorskiego – o prawie 241 proc. i warmińsko-mazurskiego – o blisko 105 proc.

W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu liczba osób korzystających z gazu sieciowego utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Odsetek ludności ogółem korzystającej z ww. sieci wzrósł od 2005 r. o 0,4 proc, w tym na obszarach wiejskich o 4,8 proc. W 2015 r. w Polsce odsetek ludności ogółem korzystającej z sieci gazowej zmniejszył się w porównaniu z 2014 r. o 0,1 proc. ogółu ludności. W miastach z sieci gazowej korzystało 71,6 proc. ludności ogółem, podczas gdy na obszarach wiejskich – 22,6 proc.

W Polsce w latach 2005-2015 obserwuje się coraz mniejsze zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe. Jak zauważa GUS, zjawisko to jest przede wszystkim następstwem zmian w zachowaniu ludności, tj. zwiększaniem się efektywności energetycznej gospodarstw domowych, w tym również wymiany sprzętów gospodarstwa domowego na bardziej energooszczędne.

W 2015 r. zużycie energii elektrycznej na jednego odbiorcę wyniosło 1 954,6 kWh, przy czym w miastach było niższe (1 759,4 kWh na odbiorcę) niż na terenach wiejskich (2 338,4 kWh). W porównaniu z 2014 r. zużycie energii elektrycznej na jednego odbiorcę w Polsce spadło o 1 proc., przy czym w miastach – o 1,7 proc., a na obszarach wiejskich utrzymało się na dotychczasowym poziomie.

W 2015 r. długość sieci cieplnej przesyłowej ogółem wyniosła ok. 16 tys. km. W stosunku do 2014 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci cieplnej zwiększyła się o 182 km tj. o 1,2 proc.

Największe zagęszczenie sieci cieplnej wystąpiło na terenach województw: śląskiego (29,2 km na 100 km kw.), małopolskiego (12,8 km na 100 km kw.), mazowieckiego (9,9 km na 100 km kw.) oraz pomorskiego (9,8 km na 100 km kw.), natomiast najmniejsze w województwie lubuskim – 3,6 km na 100 km kw.

W raporcie GUS wykorzystał wyniki opracowań uzyskanych na podstawie sprawozdań statystycznych, które sporządziły podmioty prowadzące działalność związaną z dystrybucją energii elektrycznej, energii cieplnej czy gazu sieciowego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.