PARTNER PORTALU
  • BGK

Faktury za śmieci nie przyjdą pocztą

  • Tarnow.Net.pl    9 sierpnia 2013 - 10:04
Faktury za śmieci nie przyjdą pocztą

10 sierpnia mija termin pierwszej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w nowym systemie. - Zgodnie z ustawą płacimy za każdy miesiąc z dołu, czyli do 10 sierpnia za lipiec, do 10 września za sierpień, i tak dalej - wyjaśnia Henryk Słomka-Narożański, zastępca prezydenta.
- Do mieszkańców nie będą wysyłane żadne faktury. Są oni zobowiązani do płacenia zgodnie ze złożoną deklaracją - mówi Henryk Słomka-Narożański.

Termin, częstotliwość i tryb płacenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Rady Miejskiej. Pozwala ona między innymi na dokonywanie jednorazowych opłat za więcej niż jeden miesiąc. - Sporo tarnowian już z tego skorzystało, płacąc, przykładowo, za pół roku z góry. To przyzwyczajenia wynikające z dotychczasowych umów z odbiorcami odpadów - dodaje Krzysztof Kluza, dyrektor TOK.

W związku z tym, że opłata za odbiór odpadów traktowana jest jako podatek, ustawa nie przewiduje możliwości wysyłania żadnych faktur, rachunków, czy nakazów płatniczych. Jedynym wymiarem jest deklaracja złożona przez mieszkańca, w której określił kwotę, jaką będzie ponosił z tego tytułu. - Oczywiście, gdyby zdarzyło się, że ktoś nie będzie płacił, wtedy zgodnie z ordynacją podatkową wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, od przypomnienia o zaległościach po wystawienie decyzji administracyjnej - mówi szef Organizatora Komunalnego.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:

- Termin pierwszej opłaty za odbiór odpadów w lipcu mija 10 sierpnia.

- Opłaty za kolejne miesiące uiszczać należy zawsze do 10 dnia następnego miesiąca.

- Nie będą przychodziły żadne faktury, ani nakazy płatnicze.

- W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.

- Opłatę wnosić należy w wysokości określonej w deklaracji.

- W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną posesję należy złożyć do TOK deklarację korygującą. Będzie ona skutkować zmniejszeniem lub zwiększeniem opłaty.

Opłatę można uiszczać:

- gotówką w kasach Tarnowskiego Organizatora Komunalnego TOK przy ul. Bernardyńskiej 24 i Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4

- przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy TOK: 93 1030 1250 0000 0000 8809 7084

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.