PARTNER PORTALU
  • BGK

Formularze sprawozdań o odebranych odpadach: Na razie na starych wzorach

  • AT    3 lipca 2015 - 12:13
Formularze sprawozdań o odebranych odpadach: Na razie na starych wzorach

W ministerstwie trwają prace legislacyjne nad nowymi formularzami sprawozdawczymi (fot.pixabay.com)

- Do czasu wydania nowych wzorów, sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych należy składać na dotychczasowych formularzach - informuje Ministerstwo Środowiska.
Wątpliwości co do formularza pojawiły się w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która zmieniła art. 9n, dotyczący sporządzania i składania sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Firmy muszą zaznaczyć okres jaki obejmuje sprawozdanie

W ministerstwie trwają obecnie prace legislacyjne nad nowymi formularzami sprawozdawczymi, jednakże - jak zapewnia resort - art. 12 ustawy nowelizującej podtrzymuje w mocy wzory sprawozdań obowiązujące na podstawie rozporządzenia z dnia 15 maja 2012 r.

- Do czasu wydania nowych wzorów, sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi należy składać na dotychczas obowiązujących wzorach. Podmioty odbierające odpady komunalne mogą do sprawozdania załączyć pismo przewodnie precyzujące, że sprawozdanie obejmuje półrocze lub w tytule sprawozdania słowo „kwartał” zamienić na „półrocze” - informuje resort środowiska.

Firmy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do sporządzania półrocznych sprawozdań, które są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej. Zmianie uległa częstotliwość składania sprawozdań oraz w niewielkim stopniu zakres sprawozdania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.