PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: specustawa nie uratuje Mieszkania plus

  • pt    27 marca 2018 - 19:15
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: specustawa nie uratuje Mieszkania plus
Głównym celem ustawy jest ograniczenie barier administracyjno-prawnych w procesie budowy mieszkań i skłócenie procesu inwestycyjnego (fot.fotolia)

Przeprowadzenie zmian istniejącego prawa dla ułatwienia realizacji programu Mieszkanie plus jest korzystniejsze od specustawy, bowiem ograniczy ryzyko systemowej niespójności prawa - uważają eksperci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
  • Wprowadzanie specustawy dla ułatwienia realizacji programu Mieszkanie plus to zdaniem ekspertów Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej złe rozwiązanie.
  • Zdaniem FRDL główną wadą projektu jest zdecydowane osłabienie systemu planowania przestrzennego i kontroli procesów przestrzennych.
  • Istotne wątpliwości FDRL  budzi ograniczenie kompetencji samorządów terytorialnych i ich przekazanie organom administracji rządowej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej opublikowała stanowisko w sprawie Projektu Ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

- Głównym celem ustawy jest ograniczenie barier administracyjno-prawnych w procesie budowy mieszkań i skłócenie procesu inwestycyjnego co, zdaniem jej autorów, powinno umożliwić sprawną realizację programu Mieszkanie+. W praktyce regulacje zawarte w Ustawie zmierzają jedynie do zwiększenia dostępności terenów dla nowych inwestycji mieszkaniowych - pisze FRDL.

Czytaj też:Specustawa mieszkaniowa do końca kwietnia trafi na rządową ścieżkę legislacyjną

Tymczasem - jak napisano w opinii - należy podkreślić, że chłonność terenów przeznaczonych w uchwalonych dotychczas przez gminy planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową już w roku 2012 przekroczyła 60 milionów mieszkańców.

Zdaniem FRDL główną wadą projektu jest zdecydowane osłabienie systemu planowania przestrzennego i kontroli procesów przestrzennych.

Czytaj: Specustawa mieszkaniowa trafiła do konsultacji publicznych

- Spowoduje to, nieuchronnie, dalsze rozpraszanie zabudowy, powiększenie chaosu przestrzennego z jego znanymi - społecznymi i gospodarczymi stratami. Obniży to jeszcze bardziej, już obecnie niski, standard zagospodarowania większości terenów nowej urbanizacji i spowoduje dalsze straty środowiskowe - czytamy w stanowisku.

Jak napisano, chaos przestrzelmy mogą spotęgować nie tylko wyłączenie stosowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lecz także inne regulacje prawne projektu.

- Nie wymaga on bowiem, aby nowa inwestycja mieszkaniowa respektowała zasadę dobrego sąsiedztwa. Wydawana przez wojewodę decyzja winna określać minimalną i maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań, ale już nie musi określać ani linii zabudowy, ani maksymalnej wysokości zabudowy czy formy dachów. Wymóg określenia tych parametrów nie wynika również z konieczności określenia „charakterystycznych parametrów technicznych”.

Zdaniem FDRL braki te mogą skutkować dewastacją krajobrazu miast: obok zabudowy jednorodzinnej, czy kwartałów w historycznych centrach miast, będą mogły powstawać obiekty nie współgrające formą i gabarytami z otoczeniem, których wysokość znacznie przekroczy wysokość istniejących w sąsiedztwie budynków.

- Szczególnie zagrożone są tu wszystkie miasta których liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy - tam, zgodnie z zapisami projektu ustawy, wysokość nowej zabudowy nie jest niczym ograniczona - napisano w stanowisku.MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • jancz, 2018-03-29 11:52:12

    Czego można się spodziewać po przybudówce Unii Wolności, a teraz PO? Tylko opinii, że jest źle, a było taaak wspaniale. Przespali swój czas, gdy trzeba było na swoich wymuszać realizację tych "dobrych rad". Ważne, że za ekspertyzy dostawali superkasę. I co rząd powinien zrobić z takimi opi...niami? Olać.  rozwiń