PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusz zasilony

  • GK    28 listopada 2011 - 13:48
Fundusz zasilony

Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe mogą znowu skorzystać z pomocy Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
W związku z ustaniem okresowego braku wolnych środków na rachunku funduszu w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej, banki kredytujące wznowiły przyjmowanie nowych wniosków. Wnioski o udzielenie premii remontowej i kompensacyjnej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, czyli zmierzające do obniżenia zużycia energii przeznaczonej na potrzeby komunalno-bytowe. Dodatkowym zadaniem funduszu jest wypłata rekompensat dla właścicieli budynków, w których były lokale kwaterunkowe objęte czynszem regulowanym.

Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła oraz budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania przez nie zadań publicznych, stanowiących ich własność, realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne z wykorzystaniem kredytu.

Premia przyznawana jest w wysokości 20 proc. kredytu, jednak nie więcej niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest złożenie w banku kredytującym wniosku o premię wraz z audytem energetycznym. Audyt określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego minimalizując koszty oraz maksymalizując efekt energetyczny. Pozytywna weryfikacja audytu jest podstawowym warunkiem wydania przez BGK pozytywnej decyzji o przyznaniu premii, o czym poinformowany zostaje inwestor oraz bank kredytujący. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu premii inwestor rozpoczyna realizację przedsięwzięcia a bank kredytujący uruchamia kredyt.

Wypłata premii następuje po udokumentowaniu zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym.

Premia remontowa – przysługuje osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielniom mieszkaniowym oraz towarzystwom budownictwa społecznego realizującym przedsięwzięcia remontowe w oparciu o kredyt. Przedmiotem takiego przedsięwzięcia mogą być wyłącznie budynki wielorodzinne, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

Premia przyznawana jest w wysokości 20 proc. kredytu, jednak nie więcej niż 15 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię remontową jest złożenie w banku kredytującym wniosku o premię wraz z audytem remontowym. Audyt określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia. Podobnie jak w przypadku premii termomodernizacyjnej, pozytywna weryfikacja audytu remontowego warunkuje przyznanie premii oraz umożliwia realizację przedsięwzięcia.

Po zakończeniu prac oraz udokumentowaniu zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z pozytywnie zweryfikowanym audytem remontowym BGK wypłaca premię na rachunek wskazany przez bank kredytujący, który zalicza premię remontową przekazaną przez BGK na spłatę części kredytu wykorzystanego przez inwestora.

Premia kompensacyjna – przysługuje inwestorom realizującym przedsięwzięcia remontowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub jednorodzinnych objętych kwaterunkiem w okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 roku. Jej wysokość uzależniona jest od powierzchni lokali kwaterunkowych, okresu ich kwaterunku oraz miejscowości, w której budynek się znajduje. Premia przysługuje inwestorom realizującym przedsięwzięcie zarówno ze środków własnych, jak i z wykorzystaniem kredytu.

W przypadku zamiaru finansowania przedsięwzięcia ze środków pochodzących z kredytu, inwestor składa w banku kredytującym wniosek o premię kompensacyjną wraz z wnioskiem o premię remontową oraz audytem remontowym. Realizując przedsięwzięcie w całości ze środków własnych, wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej należy złożyć bezpośrednio w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego lub za pośrednictwem Oddziałów Banku.

Projekt ustawy budżetowej na 2012 rok przewiduje zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów kwotą 180 mln zł. Od początku funkcjonowania Funduszu do 30 września 2011 roku BGK przyznał 23,5 tys. premii na łączną kwotę 1,3 mld zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.