PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk: Lokale socjalne bez kolejki? Tak, ale w określonych przypadkach

  • aw    28 września 2017 - 14:41
Gdańsk: Lokale socjalne bez kolejki? Tak, ale w określonych przypadkach
Zmiana w uchwale dopuszcza również umożliwienie wynajmu lokali z TBS bez partycypacji osobom nie umieszczonym w wykazie (fot.gdansk.pl)

Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie zmian wynajmowania lokali mieszkalnych. Chodzi o mieszkania komunalne i te w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.
Jak podaje gdański magistrat, nowe przepisy w uchwale wprowadzają zmiany uszczegóławiające przypadki, w których prezydent może przyznać prawo do lokalu socjalnego z pominięciem kolejności umieszczania na wykazie osób zakwalifikowanych jako przypadki szczególnie społecznie uzasadnione po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Gdańsk.

- Staramy się wyjść z pomocą najbardziej potrzebującym, dlatego wymienione w nowelizacji uchwały zmiany, dadzą możliwość przyspieszania wynajmu lokalu socjalnego osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Jak wyjaśnia urząd, skorzystano z dotychczasowej praktyki w tym zakresie, która wykazała, że taki tryb należy w szczególności zastosować do osób niepełnosprawnych, rodzin posiadających na utrzymaniu dzieci wymagające stałej opieki zdrowotnej, wychowanków pieczy zastępczej, którzy uzyskali pełnoletniość, osób oczekujących co najmniej 5 lat na lokal socjalny, długotrwale zamieszkujących na terenie Miasta Gdańska, osób posiadających bardzo trudne warunki mieszkaniowe tj. zamieszkujących w lokalach nie nadających się na stały pobyt albo w lokalach gdzie występuje zagęszczenie poniżej 5m2/os.

Kolejna zmiana w uchwale ma na celu usprawnienie wykwaterowań z budynków i lokali. Dotyczy rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wynajmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności bez konieczności umieszczania w rocznym wykazie zatwierdzonym przez prezydenta miasta o najemców posiadających zaległości czynszowe i osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu. Ten zapis funkcjonuje już w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018.

Zmiana w uchwale dopuszcza również umożliwienie wynajmu lokali z TBS bez partycypacji osobom nie umieszczonym w wykazie. Takie rozwiązanie umożliwia niezwłocznie zasiedlenie wolnych lokali z zasobu TBS w przypadku braku zainteresowania konkretnym lokalem ze strony osób umieszczonych na wykazie. Kolejną proponowaną zmianą jest zwiększenie do 3 i 5 lat okresu wynajmu lokali socjalnych.

- W celu usprawnienia wykwaterowania najemców do lokali zamiennych uwzględniając występujące wśród nich różnorodne i szczególne sytuacje rodzinne i mieszkaniowe, w uchwale zmieniającej wprowadzono możliwość odstąpienia od ogólnych zasad wynajmowania lokali zamiennych w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miasta Gdańska - podaje UM.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.